Questions and answers

Jaki symbol PKWiU obowiązuje w 2011 r. dla ryb mrożonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować i ewidencjonować sprzedaż oprogramowania klientom z kraju, z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż w Polsce biletów wstępu na zagraniczne imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować podwieszenie siatki metalowej pod dachem wynajmowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT dostawę znajdującego się w Polsce mieszkania dokonaną na rzecz mieszkanki Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie operacji kredytowych na koncie 134?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć nakłady na usunięcie wad środka trwałego wniesionego do spółki aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż lokalu użytkowego należącego do spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usługi zimowego utrzymania posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy darowiźnie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy wynajmie powierzchni biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Na jakich zasadach wypłacany jest zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji należy ująć wydatek na przyłączenie budynku do sieci energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

W jaki sposób ją zaksięgować fakturę od adwokata tytułem zastępstwa egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób potraktować urlop wychowawczy niepłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy fakturę korygującą ująć w miesiącu jej wystawienia, czy w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fundacja powinna skorygować zeznanie roczne, jeżeli korekta kosztów nie wpływa na wysokość podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy i na jakiej podstawie może być wypowiedziana umowa o pracę - dyrektorowi jednostki organizacyjnej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy każdy z komputerów należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie dodatkowe przy prowadzeniu spraw rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić wyrównanie za 14 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osobie, która nie jest pracownikiem w momencie przyznawania świadczeń, należy się świadczenie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podlega karze złożenie w urzędzie skarbowym PIT-11 bez NIP pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przedłożone rachunki i inne pokwitowania wpłat powinny być przetłumaczone na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy świadczenie usług audytu sprzętu do badań RTG podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy umowa zawarta z pracownikiem na dofinansowanie jego studiów będzie zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży i przewożenia towarów na terenie państw Unii Europejskiej należy opłacać cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy współpracujący ze sp. z o.o. handlowiec na podstawie umowy agencyjnej może pobierać gotówkę za sprzedany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy z powodu zamknięcia zakładu inwentaryzację kasy na 31 grudnia można wykonać 5 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką zastosować do usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ewidencjonować promocyjną sprzedaż kosmetyków przez hurtownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak na gruncie VAT opodatkować wykonanie katalogu na rzecz oddziału PAN we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować usługę transportową świadczoną na terenie Polski na rzecz kontrahenta bułgarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy traktować dla celów amortyzacji grunty pod cmentarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak należy wycenić nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne - niezawinione?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak proporcjonalnie wyliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przedawnienie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania cmentarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak wynagrodzić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę nie zamortyzowanego jeszcze samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Na jaki dzień należy sporządzić bilans otwarcia nowej spółdzielni w przypadku podziału starej spółdzielni na dwie nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

W jakiej kwocie podatnik powinien zaksięgować zakup towaru za granicą - netto czy brutto ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować częściowe umorzenie pożyczki udzielonej przez spółkę - Wspólnocie Mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać wierzbę ozdobną, która jest składnikiem bukietów i kompozycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu wydatków należy opłacić lekarza z zakresu medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy wydatki na dostosowanie pomieszczenia do potrzeb studia można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieją wzory, według których należy przygotować "Plan reagowania w sytuacjach awaryjnych/zagrożeniach"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można zastosować degresywną metodę amortyzacji dla wynajętego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy prawo do wizerunku modelki stanowi wartość niematerialną lub prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki na zorganizowanie festynu dla klientów centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne