Questions and answers

Czy na dzień bilansowy jeszcze raz naliczyć kontrahentowi odsetki od zapłaconej po terminie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien napisać podanie o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Wawrzeńczyk Monika | Aktualne

Czy niemiecki VAT zwiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy osobie, która ma zasądzone alimenty od jednego z rodziców, a drugi z rodziców nie żyje przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podwykonawca prawidłowo wystawia fakturę za usługi budowlane ze stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowizja za zakup opcji jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy spółka nabywająca udziały innej spółki może odliczyć stratę z lat ubiegłych nabywanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedawca ma podstawę do wystawienia faktury korygującej dotyczącej zwrotu zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy w przypadku przejścia zakładu pracy nowy pracodawca ma obowiązek rozliczyć pracowników na PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki za wykonanie kompozycji zieleni przy zakładzie mogą być zaliczone do kup?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup miernika zużycia paliwa zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć maszynę do ubijania ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wagę przemysłową przenośną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć palmtop z nawigacją satelitarną samochodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć urządzenie do spawania stali nierdzewnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować aparaty wrzutowe i wózek do pieca piekarniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do której grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować młot wyburzeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Jaką stawką powinny być opodatkowane usługi szkoleniowe w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz solarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży domku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik w sytuacji, gdy zwrot towaru następuje po zmianie stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do dostawy chleba śliwkowego, chleba razowego na miodzie, bułki serowej i bułki pizzerki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać rozliczenia zakupu jeżeli zagubiona faktura rozliczeniowa była częściowo zapłacona kartą, a częściowo gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie przepisy dotyczą przechowywania dokumentacji, w tym okresu przechowywania dokumentacji, w archiwum szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zbycie udziałów przez wspólnika spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Jaki wykaz akt zastosować od 3 stycznia 2011 zakładając nową sprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak powinien być sporządzony remanent na koniec 2010 r. na przeceniony towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu wykonywania na terenie RP zlecenia na rzecz podmiotu z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z wyjazdem pracowników na uroczystość wręczenia godła promocyjnego "Teraz Polska"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup chłodziarki na cele socjalne oraz dla klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wycenić remanent likwidacyjny towarów w sklepie spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Według jakiej stawki podatku od nieruchomości należy opodatkować grunt pod parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób Spółka powinna zaewidencjonować zakup pomieszczenia węzła od Urzędu Miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Z jaką stawką należy amortyzować nożyce gilotynowe i krawędziarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo ubiegać się o przyspieszony zwrot VAT w sytuacji, gdy faktura nie jest w całości opłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik wystawił prawidłowo fakturę za dzierżawę znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w 2011 r. podatnik nadal będzie mógł odliczać VAT od rat leasingowych i od paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie stawki należy zastosować dla dostawy świń, kaczek, gęsi i jaj?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak skorygować VAT od inwestycji, jeżeli zostanie oddana jako środek trwały dopiero w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w przypadku samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy dobudowany wiatrołap powinien podwyższyć wartość budynku magazynowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Jagodziński Michał | Nieaktualne

Czy dodatek funkcyjny dyrektora szkoły uwzględniany jest w obliczeniu odprawy emerytalnej dla dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dodatkowe prace związane z budową windy należy doksięgować na konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy do podstawy naliczania nagrody należy wliczyć dodatek mieszkaniowy i socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wypłacania premii bilansowej pracownikom księgowości spółdzielni usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy koszty funkcjonowania przedstawicielstwa w Rosji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty poniesione faktycznie w 2011 r., a dotyczące 2010 r. podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy koszt zakupu paczek dla kontrahentów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy możemy księgować sprzedaż towarów w koszty z pominięciem konta Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty wydatki na wizytownik, teczkę na dokumenty oraz portfel?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne spadkobiercom nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy otrzymanie środków pieniężnych na podstawie umowy pożyczki rodzi powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący nauczanie w ramach kursu kwalifikacyjnego, powinien zarejestrować się w 2011 r. do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca powinien uiścić opłatę skarbową za decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie słodyczy na cele reprezentacji jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt sporządzenia opinii na temat zasadności inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup ozdobnego akwarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne