Questions and answers

W którym momencie podatnik może odliczyć VAT od faktury otrzymanej drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochód ze zbycia składników majątku objętych remanentem likwidacyjnym podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy koszty związane z prowadzeniem procesu, stanowią koszty działalności spółki w dacie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy kredyt inwestycyjny w euro jest kredytem denominowanym, przy którym różnice kursowe są neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można odliczyć w całości VAT z faktury dokumentującej zakup opon do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można osobno zaksięgować kwoty zapłaconych rat leasingowych i kwotę wykupu pojazdu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zrzec się prawa do dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obniżenie pracownicy kosztów związanych z pogrzebem jej ojca stanowi dla niej przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych w spółdzielni mieszkaniowej są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od paliwa silnikowego nabywanego do napędu leasingowanych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od nabycia samochodu Nissan Navara?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną związaną z importem usług ze stawką 22%, czy 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik słusznie dokonał wniesienia aportem gruntu do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podstawę do naliczenia "trzynastki" należy pomniejszyć o czas zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Czy pożyczka na rzecz szpitala podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika podpisania weksla jako zabezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik jest uprawniony do nabycia "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo powinno skorygować CIT w związku z późniejszym wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przyznana przez urząd miasta ulga w czynszu stanowi dla podatnika bezpłatne użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy rada powiatu może podjąć uchwałę w sprawie przekazania dotacji gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie są zwolnione od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość sprzedaży samochodu podlega uwzględnieniu przy obliczaniu limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy wykupienie wierzytelności może zostać zaksięgowane w spółce z o.o. w koszty finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy wynagrodzenie za nieobecność pracownika będzie wchodziło do podstawy obliczania "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zakład energetyczny może dokonać przecinki drzew w związku z faktem, że wrastają w linię energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy za zgodną z przepisami można uznać wypłatę odprawy rentowej, dokonaną przed rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT powinna być przypisana kuchnia farbowa (elektroniczna mieszalnia farb)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć wytwórnię emulsji asfaltowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć zestaw urządzeń do rozkroju tkaniny i jaką stawką go amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować zagęszczarkę gruntu oraz cyfrowy analizator dźwięku plus miernik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do kiedy podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak amortyzować samochody wykorzystywane do demonstracji i do jazd próbnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie badań psychotechnicznych kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT będzie w 2011 r. opodatkowana usługa montażu podłogi w domu jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do faktury za dzierżawę za styczeń i luty 2011 r., płatną w grudniu 2010 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowany remanent likwidacyjny w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie podmioty muszą, a jakie mogą stosować MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie są zasady korzystania ze zwolnienia z VAT przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć podatek od importu usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy udokumentować i rozliczyć odsprzedaż usługi kurierskiej kontrahentowi spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować kredyt z przeznaczeniem na spłatę wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane ze sponsorowaniem organizacji targów nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury dotyczące dwóch okresów sprawozdawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaprezentować w bilansie Spółki z o.o. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy należy przyjąć zakupioną wagę elektroniczną do ważenia samochodów na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT od zakupu oleju opałowego, służącego do produkcji energii cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy zachodzi obowiązek przeszkalania pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Kosztami którego miesiąca są koszty poniesione w związku z zapłatą za energie i gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy podzielić koszty związane z kredytem, który dotyczy dwóch odrębnych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dobudowany wiatrołap stanowi samodzielny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy dodatek za wysługę lat należy wliczyć do podstawy "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy główny księgowy może prowadzić księgi inwentarzowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy kwota tych ubezpieczeń będzie kosztem dla naszej firmy w przypadku gdy to firma a nie pracownik za nie zapłaci.

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz prowadzący prywatną praktykę może rozliczać się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne