Questions and answers

Jak rozliczyć koszt usług telekomunikacyjnych, jeżeli dotyczą one okresu na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak uniknąć zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować zapłatę podatku od nieruchomości i fakturę za wynajem pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową dotyczącą badania bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wyposażyć pracownika w środki ochrony przed upadkiem z wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej wysokości spółka może odliczać VAT z tytułu dzierżawy samochodów zgodnie z nowymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić i podzielić koszty dotyczące w połowie spółki partnerskiej i spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość firmy w przypadku nabycia innego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zakup materiałów do sporządzania biżuterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W którym momencie Powiat wprowadza na stan środek trwały w postaci gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Z kim należy uzgadniać zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za należy uwzględnić jednorazowy dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy konieczne jest potwierdzenie z dostawcami i odbiorcami sald zerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy nakłady na termomodernizację budynku szpitalnego ze środków pozyskanych z UE należy doliczyć do wartości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od wszystkich tytułów wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy opłaty parkingowe można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może refakturować koszty delegacji na kontrahenta, którego jest partnerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy przyznane odszkodowania powoduje powstanie przychodu w kwocie postawionej do dyspozycji, nawet jeśli wniesiono odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy samochód będący własnością męża i syna może zostać uznać za środek trwały w działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Spółka ma prawo odliczyć całą kwotę VAT od faktur za szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT naliczony zawarty w fakturze dotyczącej aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ujemne/dodatnie różnice kursowe są podatkowo kosztami/przychodami w momencie zapłaty z rachunku złotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy właściciel może domagać się od gminy innej formy zadośćuczynienia niż odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w rozliczeniu za rok 2010 powinny być wykazywane dochody opodatkowane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zapłacone odsetki od kredytu w rachunku bieżącym stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawkę zastosować w przypadku formy na siedzisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć robot do nadruków na płytach CD i DVD i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować bandy składane, zakupione na sztuczne lodowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do której grupy KŚT należy zakwalifikować agregaty wody lodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie w bilansie prezentujemy krótkoterminowe rozliczenia kosztów bierne, a gdzie czynne i na jakich kontach winniśmy je księgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż iglaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką powinien być amortyzowany pistolet do malowania oraz kabina malarska?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż trawników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć dla szyldu reklamowego i do jakiej grupy KŚT należy go zaliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki PIT należy wystawić byłemu pracownikowi, któremu wypłacono ekwiwalent za paczkę świąteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch firmach na niepełnych etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Jak najkorzystniej podatkowo można amortyzować nowy samochód osobowy w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna przebiegać wycena leasingu finansowego w euro dla leasingobiorcy na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie prototypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia urlopowego pracownikowi, którego pensja zależy od kraju wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt organizacji balu dla pracowników i ich osób towarzyszących?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć źle sporządzony bilans otwarcia wniesionego aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak sporządzić PIT-11 dla nowozatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za energię elektryczną dotyczącą zużycia na przełomie dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować zakupione artykuły żywnościowe w spółce zajmującej się gastronomią?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik będzie miał w 2011 r. prawo do odliczenia VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób można wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne