Questions and answers

Jak i czy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jakie roszczenie przysługują pracownikowi z tytuły nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak postąpić z fakturami zakupowymi wystawionymi przez dostawców z błędną nazwą naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo dopełnić etat nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak przeprowadzić procedurę wyboru rady pracowników na kolejną kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za pobyt w hotelu mechanika, któremu zlecono naprawę maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć koszty wykonania płaskorzeźby w holu budowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć ulepszenie samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód wielofunkcyjny z wymiennymi nadwoziami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy wprowadzić prawo do bezpłatnego używania samochodu do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy poprawnie pokazać w rejestrach transakcję nabycia towaru w Szwajcarii w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Za pomocą jakiego dokumentu można zmienić umowę zawartą na czas określony na umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Z jakim dniem powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku zakupu olejów smarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Daszczuk Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadzie porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy dowóz pracowników do miejsca pracy powoduje obowiązki w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktura za wykonanie projektu dachu może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupionych towarów związanych z jej działalnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jest jakaś różnica między przyznawaniem świadczenia w całości z ZFŚS a dofinansowywaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty transportu na trasie Niemcy-Polska oraz Korea-Niemcy stanowią import usług w rozumieniu przepisów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można obniżyć indywidualną stawkę amortyzacyjną 10% przyjętą kilka lat temu do amortyzacji budynku biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy musimy założyć ewidencję ręczną w przypadku występujących błędów programowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy osadnik gnilny zakupiony do kontenera może stanowić oddzielny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi powinno być udokumentowane tzw. fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatek akcyzowy i zakup banderol będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do pełnego odliczenia VAT jeśli fakturę za usługę ma zamiar refakturować na kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podejmując dodatkowe zatrudnienie potrąca się po raz drugi kwotę zmniejszającą podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pożyczkodawca jest zobowiązany do zapłaty PCC z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownica może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy przy wyliczaniu proporcji należy uwzględnić kwotę ze sprzedaży środka trwałego zwolnionej z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu odsetki od kredytu na zakup samochodu van?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy VAT odliczony w 2007 r. musi zostać skorygowany w korekcie deklaracji w 2007 r. czy w okresie bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy zawrzeć wartość umowy, od której zamawiający odstąpił?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy w zeznaniu rocznym PIT za dany rok, odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane tylko w tym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup dla pracownika czasopisma branżowego stanowi dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zapłacone za klienta odsetki do ZUS stanowią koszt uzyskania przychodu w biurze rachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Do jakiej grupy KST zaliczyć drukarkę do etykiet na produkty firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować trenażery?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć geosiatkę poliestrową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Gdzie w bilansie wykazać materiały w drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika, który pozostawił dwoje pełnoletnich dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Grzelińska Joanna | Nieaktualne

Jakie są możliwe metody określenia normalnych zdolności produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w CIT wystąpią w przypadku wniesienia akcji w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wymogi należy spełnić remontując dach obiektu wybudowanego w latach 40. ubiegłego wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy opodatkować VAT usługę świadczoną przez spółkę, Litwie, na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy potraktować zysk w spółce jawnej będącej na pełnej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zakup oprogramowania finasowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak określić datę powstania przychodu dla usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne