Questions and answers

Czy w związku z wyburzeniem budynku niezamortyzowną jego część można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zakup przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej leków jest zwolniony z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Gdzie powinny być prezentowane wydatki na kompletny już program komputerowy który jednak nie jest na razie wykorzystywany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 r. na lekcje nauki tańca dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jaką należy amortyzować program finansowo-handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy w 2011 r. opodatkować usługę składu i łamania książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy usługach montażu piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w 2011 r. przy refakturowaniu sprzedaży z 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką wartość należy przyjąć przy ustalaniu kosztów sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie okoliczności uzasadniają zmianę przeznaczenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku przeznaczenia części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT po stronie polskiego podatnika rodzi wystawienie faktury zakupowej w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jakie uregulowania prawne dotyczą wykonywania filmów szkoleniowych z udziałem pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Karkowska Dorota | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić 56-letnia pracownica, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jaki jest moment uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do zaksięgowania faktury za reklamę wystawioną w funtach brytyjskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak kształtuje się obowiązek podatkowy w VAT jeśli przy imporcie usług zostanie zapłacona zaliczka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ujmować w księgach zdemontowane wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia w przypadku świadczenia we Francji usług doradczych na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody polskiego rezydenta, który nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów, a uzyskał je w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować w 2011 r. na gruncie VAT usługi szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien być amortyzowany samochód z kratką typu VAN?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak pracownicy winni dokumentować swoje wydatki związane z realizacją świadczeń finansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość odprawy emerytalnej pracownikowi wynagradzanemu stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność w Polsce i w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak rozliczyć koszt montażu kolców przeciw gołębiom pod dachem budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę na aktualizację mapy nawigacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji u korzystającego samochód w leasingu operacyjnym, który po wypadku jest przeznaczony do kasacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak wyglądają rozliczenia międzyokresowe mediów we wspólnotach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Jak wykazać w PIT-11 dopłacone składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować w spółdzielni wniesienie aportem użytkowania wieczystego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy należy uregulować fakturę, jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary ochronne pracownikowi pracującemu przy monitorze ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Na kogo należy wystawić PIT-11 w przypadku śmierci byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wartości wprowadzić do sp. z o.o. budynki i środki trwałe dla celów rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien wprowadzić kontrolę zarządczą w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób należy skorygować błąd dotyczący odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób poinformować pracownika o zmianie stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za usługi Google w styczniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wykup maszyny do obróbki drewna z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Z jaka datą wystawić notę na odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający w razie śmierci wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy członek rodziny pracownika może skorzystać z refundowanej z ZFŚS wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dokonany zagranicą zakup samochodu osobowego należy wykazać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej ponadgimnazjalnej jest zobowiązany do prowadzenia kontroli zarządczej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy faktury za najem lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w czasie zawieszania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina składa sama sobie deklarację na podatek od nieruchomości i czy ma obowiązek zapłaty tego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zatrudnić na zastępstwo nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na fakturach wystawianych po dniu 01 stycznia 2011 r. należy podać PKWiU danej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy potrącić podatek u źródła przy płatności faktury za zakwaterowanie z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy piec gazowy do ogrzewania można przyjąć jako odrębny środek trwały - grupa 3 (310-7%).

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu, który korzystał z urlopu bezpłatnego przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy przeprowadzając inwentaryzację 2-12 stycznia zachowaliśmy termin określony w ustawie o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy towary handlowe można wycenić w bilansie wg wartości godziwej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne