Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć koszty poniesione w związku z uruchomieniem produkcji nowego typu zbiorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakupiony do nabytego urządzenia trzyletni serwis?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób i na jakich kontach zaksięgować remont (adaptację) świetlicy z uwzględnieniem dotacji unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy w regulaminie pracy w jednostce samorządowej należy uwzględnić zapis o godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi naruszenie 11-godzinnego odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy okres umowy o pracę może kończyć się w dniu ustawowo wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące przebywania osób postronnych na terenie przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy kierowca może być zatrudniony, zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców, u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Od kiedy można korzystać ze zwolnienia zapisanego w art. 113 ust. 11 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować premię za wyłączność dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, podatnik musi złożyć pisemne powiadomienie do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie musi posiadać uprawnienia operator sieczkarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można przekazać organowi podatkowemu zeskanowane dokumenty jako dowody w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyliczona kwota brutto umowy agencyjnej będzie podstawą wyliczenia do limitu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać księgowań sprzedaży gminie części udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować wydanie wyrobu gotowego z magazynu (FIFO) do firmy, która go przerobi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy wycenić wypłatę gotówkową (euro) przez właściciela z rachunku walutowego (euro)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaki dekret należy zrobić, aby rozliczyć nadpłatę na koncie rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprostowanie błędnych zapisów na kontach według "zasady podwójnego zapisu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Gdzie należy złożyć PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Który urząd skarbowy jest właściwy dla podatnika niemającego miejsca zamieszkania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można wprowadzić zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać dodatki za warunki pracy nauczycielom szkół integracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy sporządzić kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy spłatę kredytu hipotecznego przez narzeczonego za narzeczoną, można uznać za wspólne przedsięwzięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto powinien wykonać zjazd w przypadku przebudowy drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy umowa o pracę może być zawarta poprzez porozumienie stron między pracownikiem, a pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ma wyglądać wycena zobowiązań na 31.12.2011 r. i rozwiązanie wyceny w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można wykorzystać zbiorniki przewoźne do przechowywania paliw płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jednorazowy dodatek uzupełniający należy uwzględnić w wysokości średnich wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy PINB, wydając nakaz rozbiórki pieca c.o., może orzec o pozostawieniu samej instalacji c.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy od podstawy tzw. "trzynastej" pensji należy odliczyć dni wolne, które pracownik otrzymał na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ująć zapasy towarów w przypadku zmiany sposobu ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak wypełnić w gminie obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Za jaki okres ponosi się opłatę podwyższoną za wprowadzane do powietrza gazy lub pyły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Za jakie farby i rozpuszczalniki należy uiszczać opłatę środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy sprzedaż budynku będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak traktować podatkowo wydatki sfinansowane dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać zużytej maszynie do obróbki drewna - pile elektrycznej lub frezarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może rozliczyć koszty zakwaterowania i dojazdu z Polski do Niemiec pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy potraktować podatkowo wypłatę przez fundację nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane usługi techników weterynarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką fakturę powinna wystawić spółka, która na zlecenie kontrahenta zorganizowała szkolenie w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować transakcję nieodpłatnego nabycia od zagranicznego kontrahenta towarów promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty VAT, jeśli podatnik z początkiem roku chce skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Którą kwotę wolną od potrąceń należy zastosować dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika za grudzień 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób PKZP może odmówić realizacji zajęcia sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z redukcją etatów można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kobus Iwona | Aktualne

W jakich sytuacjach podatnik nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy podatnik na karcie podatkowej może zarejestrować się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne