Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zwolniony w obowiązku wypłat zasiłków dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Który organ jest właściwy do kontroli i oceny zgodności z przepisami instalacji do produkcji biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Na jakie konto zaksięgować dostęp do portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Od jakiej daty należy zaliczyć pracownikowi okres zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od jakiej stawki VAT w 2011 r. powinny być liczone odchylenia w cenach ewidencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować kwoty potrącone przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy budynek znajdujący się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym może być amortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy do paragonów nie spełniających w całości wymogów dowodu księgowego można wystawić dowód wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy firma dealerska może sprzedać wszystkie zakupione samochody używane w ramach VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jeden nauczyciel może mieć wychowawstwo w dwóch grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można organizować i zbierać w szkole pieniądze na konkursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy odbiorniki GPS są zaliczane do kategorii sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy odsetki naliczone z tytułu umowy leasingu finansowego powiększają wartość początkową przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału rodzi obowiązek podatkowy w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy skierowanie pracownika na badania kontrolne przed wypowiedzeniem umowy o pracę jest konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki koszt szkolenia pracowników w tematyce uzależnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy zakończenie termomodernizacji budynku szkoły będącej jednostką budżetową należy dokumentować dowodem OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zbycie lokalu mieszkalnego spowoduje powstanie u spółki przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć sygnalizację GPS wraz z oprogramowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na osobie fizycznej wynajmującej mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jaki naliczyć VAT za badania histopatologiczne wykonywane zwierzętom w ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak można zaliczyć staż pracy nauczyciela katechety, który nauczał religii w punkcie katechetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura z Hiszpanii za wynajem lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z organizacją festynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak w księgach rachunkowych 2010 r. ująć koszty, aby miały związek z dotacją otrzymaną w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować pobranie kredytu, który został bezpośrednio przekazany na spłatę wspólnika wychodzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy najmie w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Na jakie stanowiska można zatrudnić osoby do realizacji projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Na jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zaksięgować: rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać córce lokal stanowiący część nieruchomości w całości amortyzowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jak sposób samorządowy zakład budżetowy winie rozliczyć dotację na bieżące utrzymanie dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2011 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy do obsługi dźwigów osobowo-towarowych o udźwigu 4 T należy posiadać uprawnienia UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej pracownika obsługi należy wliczyć cały okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić na stanowisku wicedyrektora swoją żonę - nauczycielkę tej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieją przepisy zabraniające dyrektorom lub nauczycielom przewozu uczniów prywatnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość zachowania obecnego roku obrachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy młodzież gimnazjalna może podróżować autokarem w nocy podczas wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla nieruchomości nabytych w drodze aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nabycie udziałów poniżej ich wartości księgowej powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek stały podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia usługi kurierskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy po zarejestrowaniu umów w urzędzie skarbowym będzie możliwe odliczanie 100% VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy ryczałt samochodowy ulega obniżeniu z powodu wystąpienia dni świątecznych w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy spółka powinna od miesiąca następującego po podpisaniu umowy dzierżawy budynku, dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne