Questions and answers

Jaki powinien być stan pogotowia kasowego w przypadku osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak księgować faktury dotyczące zakupu towarów i usług na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy księgować faktury, które dokumentują również prywatne zakupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy liczyć 14-dniowy termin do złożenia i zapłacenia PCC, jeżeli umowa została zawarta w piątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy przy potrąceniach z wynagrodzenia przekroczono kwoty wolne od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak podatkowo potraktować zakup programu komputerowego od podatnika zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinnam ujawnić w księgach linię wodociągową, która nie posiada żadnej dokumentacji źródłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak prawidło dokonać korekty listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć koszty spotkania biznesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować wartość niedoboru paliwa mieszcząca się w granicach błędu obmiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób można skorygować różnice pomiędzy programem księgowym, a saldem na koncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób należy uwzględnić na fakturze koszt dojazdu rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczany jest VAT naliczony w agencji podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć na fakturze dodatkowe koszty związane z dostawą towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy brak dowodu księgowego wyłącza możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dla spółki świadczącej usługi turystyki powstaje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma może rozliczyć w czasie część z 3 rat leasingowych do wysokości pozostałych stałych rat miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy gmina może zrefundować koszty leasingu już poniesione przez zakład budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy kolejna rozbudowa środka trwałego zwiększa jego wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy modyfikacja zasad premiowania może odbyć się w drodze porozumienia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty umorzone wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy wypłacając wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie na budowę kurnika, który nie będzie trwale powiązany z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2011 r. wszystkie świadczenia dla emerytów i rencistów są zwolnione od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik musi uzyskać zaświadczenie VAT-1 przy świadczeniu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien pomniejszyć przychód ze sprzedaży o koszt nabycia pomniejszony o dokonane odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prowizja zmniejsza różnicę między należnością a wpłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko umieszczone w domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy spółka jawna powinna wykazać wyceniony znak towarowy w księgach i w jakiej dacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Do kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest zasada przy wypłacaniu pracownikowi ekwiwalentu za zakup odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy ująć w bilansie rozrachunki z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie polskiego VAT transakcję sprzedaży towaru, gdy towar wysłano z Niemiec do Islandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który błędnie dokonał klasyfikacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć energię w zakładzie produkcyjno-handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy w przypadku wystawienia faktury za najem na cały 2011 r. w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ustalić cenę nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak w przypadku podziału przez wydzielenie rozliczyć przychody i koszty związane z wydzielanym majątkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować różnice stanu zapasów jeżeli niektóre z nich dotyczyły również 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty sądowe skoro nie było w firmie wypływu zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne