Questions and answers

Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego nabytego przed zawarciem małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak postąpić, gdy faktura korygująca dotycząca zeszłego roku jest nie podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja produkcji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować usługę pośrednictwa finansowego związanego ze sprzedażą naszej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi pierwszy dodatek za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Pożyczka w obcej walucie - różnice kursowe

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób mam ująć w księgach rachunkowych zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć składki zdrowotne na PIT-16A?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób oszacować wartość firmy powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób powinno być rozksięgowane rozliczenie dotyczące sprzedaży za pomocą kart płatniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo przeliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy księgować koszty podatku od czynności cywilnoprawnych od dokonanych zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy należy wliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wysłania ucznia na przymusową obserwację do szpitala psychiatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy koszt najmu wyposażenia biurowego stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy kwota posiłków regeneracyjnych winna zostać uwzględniona na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy można rozliczyć VAT naliczony w przypadku usługi wynajmu personelu medycznego na rzecz podmiotu ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione przez prezesa spółki podczas wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy złożyć korektę PIT-11 jeśli nieprawidłowo zastosowano koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odprawę emerytalną należy naliczyć z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatek VAT wynikający z niezapłaconych faktur powinien być zaksięgowany w koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód stowarzyszenia powstały w wyniku spieniężenia otrzymanej darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu przychód z tytułu zbycia środka trwałego wykorzystywanego w działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika, w ramach pełnego etatu, na trzech stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zapłata za przeszkolenie przejętego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wiertła i tuleje powodują rozbudowę tokarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki związanie z działalnością biura polskiej spółki w Chinach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy zakup liniałów do frezarki należy traktować jako ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy zezłomowane wyroby gotowe, które utraciły swoją przydatność handlową, można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować przenośniki taśmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku przewalutowania konta i czy powstaną różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki dokument pracodawca winien przygotować dla pracownika, jeśli współfinansuje mu z ZFŚS kartę Banefit?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak księgować wydatki z ZFRON stanowiące przysporzenie dla pracodawcy od których odlicza się VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy opodatkować w VAT zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budowlami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak opodatkować usługi szkoleniowe, finansowane częściowo z dotacji z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić pierwszy okres rozliczeniowy w przypadku poboru opłat abonamentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty działalności oddziału firmy zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć wspólnika występującego ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego "Elektrownia wiatrowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak zaksięgować odsprzedaż usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż działki opodatkowanej 23% stawką podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu refakturowanych mediów (dotyczy umów wynajmu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można udzielić spółce wodnej dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Na jakiej podstawie została uchwalona Europejska Karta Ochrony Wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jaki sposób dokonywać potrącenia raty pożyczki z ZFŚS z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób skorygować salda konta 224?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W której części RZiS pokazać uzyskane odsetki od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne