Questions and answers

Czy powinno się doliczyć wartość premii do obliczenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikom młodocianym w okresie ferii zimowych należy udzielić 10 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy przyznana pracownikowi pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS podlega egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy refakturowane koszty reklamy na obcym środku transportu stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu i budynku podlega podatkowi VAT czy jest zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS może dotyczyć obojga małżonków pracujących w jednej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługa studia nagrań z Niemiec podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę na okres dłuższy niz 4 lata na dostawę samochodu w formie leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zapis o prowadzeniu szkoły musi występować w statucie stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Wawrzeńczyk Monika | Nieaktualne

Ile wynosi stawka amortyzacyjna w stosunku do wyremontowanego biura znajdującego się w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie stawki na fakturze powinien umieszczać podatnik świadczący usługi zwolnione przedmiotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy rozliczać składki członkowskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji otrzymania aportu obejmującego zarówno grunt jak i budynki już figurujące na stanie majątku firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo doręczyć decyzję dla dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie "zasady kształtowania zabudowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług w zakresie udzielania licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy przekazać PIT pracownikowi i do urzędu skarbowego, jeżeli pracownik pracował do dnia 31 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Systemowi zabezpieczenia społecznego którego z państw podlega polski podatnik, wykonujący usługi na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co wchodzi w skład ceny nabycia lub kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od faktury dokumentującej otrzymanie od kontrahenta sprzętu AGD?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy informacja o urlopie pracownika powinna się znaleźć w jego aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy kwoty zwrotu za przejazd obliczone według kilometrówki oraz za przejazd autostradą płatną są wolne od opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odnośnie zakupów dokonanych po dacie zakończenia działalności gospodarczej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od debetu można uznać za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy pracodawca jest uprawniony do przeniesienia kosztów związanych z zatrudnieniem, na pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka sprzedając lokal użytkowy powinna doliczyć VAT, jeżeli przy jego zakupie nie płaciła VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji strychów, jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zwrot pracownikom kosztów uzyskania zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy starosta może kwalifikować samosiewy do powierzchni leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy świadczenie usług szkoleniowych z dziedziny stażu zawodowego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa przelewu wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy VAT naliczony, wynikający faktury obciążającej za niedobory w towarach, podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnota, założona przez właścicieli garażów, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Dla jakich uczniów organizuje się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Serafin Teresa | Nieaktualne

Jaka instytucja zajmuje się wychowankiem MOW, który poprzednio przebywał w domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Jaka jest najlepsza forma przekazania przez osobę fizyczną środków trwałych do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki czynności należy dokonać, przekształcając dwie firmy w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje podatkowe nabycia mieszkania przez osobę mieszkającą i pracującą w Stanach Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie cechy powinna mieć umowa najmu, aby wynajmowany przedmiot był amortyzowany przez wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jakie elementy opisowe musi zawierać faktura opłacana częściowo ze środków europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jakim dokumentem rozliczyć przelanie na spółkę zobowiązań spółki X względem spółki Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak księgować czynności związane ze sprzedażą towarów w opakowaniach zwrotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne