Questions and answers

Czy można odliczyć VAT od paliwa zakupionego do aut sprowadzonych z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można proporcjonalnie rozksięgować wycenę w stosunku do zapłaconych rozrachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy najem może być traktowany jako część działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę w przypadku rozliczenia dzierżawy poprzez potrącenia z kaucji kwoty ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać godziny doraźnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy opiekunowie dzieci dojeżdżających do szkoły powinni wziąć urlop w dni wolne od zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymywanie procentowego wynagrodzenia z tytułu współpracy w działalności kopalni podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podlegam karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik (pożyczkobiorca) ma obowiązek zapłaty PCC od umowy pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy prawidłowe było postępowanie w sytuacji gdy koszt uzyskania przychodów został pomyłkowo naliczony dwukrotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekazanie rodzinie towaru, odnośnie którego podatek nie odliczył podatku naliczonego, należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozliczenia międzyokresowe bierne mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spłaty pożyczek z ZFŚS powinny powiększać odpis na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zorganizowanie przez Wydawnictwo gali podsumowującej zorganizowany plebiscyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-N należy, wykazać podatek naliczony VAT jako należność?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Rypińska Magdalena | Nieaktualne

Czy w trakcie wypowiedzenia można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wydatki na zakup kostki i jej ułożenie powiększą wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup próbek towaru w Niemczech należy potraktować jak import towarów i naliczyć 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy zaległe składki na ZUS płacone w ratach mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować: kuchenkę mikrofalową, piec do pizzy, krajalnicę, zamrażarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować usługi świadczone przez basen?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć grupę producentów, która uzyskane dochody przeznaczy na szkolenia swoich członków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak na koniec roku zrobić wyłączenia z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu składki z wynagrodzenia płatnego w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę o dzieło opiewającą na kwotę 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT wynagrodzenie pośrednika w postaci prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna być prowadzona ewidencja zdarzeń w księgach komisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie zwrotu wadliwego towaru do dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy przedstawicieli handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za zorganizowanie dla kontrahentów regat żeglarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować niepełne wykonanie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować udzielone pożyczki w spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy powstaje przychód, jeśli data sprzedaży jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto oprócz związków zawodowych może kontrolować kasy zapomogowo-pożyczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować zakup drukarki o wartości 1000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Po jakim kursie zaksięgować zwrot pieniędzy z delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

W jakim okresie należy rozliczyć korektę faktury w przypadku WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać wyceny towarów w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować niesłusznie wypłacony zwrot podatku z tax free dla klienta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować odstąpienie od umowy i przekazanie przedmiotu leasingu innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W którym momencie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku importu usługi transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy 3 nadgodzina pracy w danym dniu jest wypłacana ze 100% dodatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy grill ogrodowy może zostać zakwalifikowany jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy jeśli podatnik otrzymuje dodatek za rozłąkę, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty zakupu paliwa pokryte zwrotem akcyzy stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota wypłacanego ryczałtu podlega wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można traktować zakup "usług wsparcia" do różnych programów jako jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy można z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wypłaty świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czym skutkuje nieprzyjęcie i niepodpisanie nowego zakresu obowiązków przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy nagroda rzeczowa będzie stanowiła przychód pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy należność z tytułu żywienia dzieci należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy obciążenie dostawcy towarów opłatami celnymi oraz podatkiem podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne