Questions and answers

W jaki sposób wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie należy wyłączyć pracownika zamawiającego z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Za jaki okres spółka powinna sporządzić CIT-8, jeśli wspólnicy zadecydowali o odwołaniu likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest refakturowanie usług dostawy energii elektrycznej za okres dwóch lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne ujemne saldo na rachunku ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy jest kosztem uzyskania przychodu przekazanie nagrody rzeczowej dla zwolnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy komisja oświaty przy radzie gminy ma prawo kontrolować wydatkowanie funduszy z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszt ubezpieczenia OC NZOZ stanowi koszt uzyskania przychodu oraz nieodpłatne świadczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od opłat związanych z zakupem używanego leasingowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przedłużyć dyżur wychowawcy w MOS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można sprzedać wierzytelności, które się już przedawniły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, otrzymująca zasiłek wychowawczy, może skorzystać z ulgi na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy powinien obciążać ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik poprawnie wystawia spółce cypryjskiej faktury bez podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik zwolniony z VAT będzie musiał rozliczyć VAT przy sprzedaży sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownikowi administracji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy spółka może nabyć ze środków ZFŚS obiekt socjalny (ośrodek wypoczynkowy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy sprzedaż przez spółkę gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz wczasów pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt wykonania szyldu z nazwą firmy znajdującego się przed sklepem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup dla pracowników skórzanych toreb, etui oraz notatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zwrot kosztów naprawy samochodu klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy technik RTG może wykonywać prześwietlenia aparatem RTG ramię C podczas operacji ortopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy telewizory plazmowe można uznać za środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy wartość wadliwego towaru, który został zwrócony producentowi w celu jego utylizacji, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy w jednym LO mogą funkcjonować jednocześnie oddziały pracujące w formie zaocznej i stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatek związany z pobytem reprezentanta handlowego na terenie Rumunii stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można dofinansować turnus rehabilitacyjny dziecka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć budynek węzła cieplnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Do którego roku zaliczyć wystawioną w lutym fakturę za premię przyznaną za rok ubiegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na mączkę drobiową stabilizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować najem budynku, w którym jest prowadzone przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę osuszania budynków mieszkalnych zalanych podczas powodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż półtusz wieprzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w przypadku zakupu używanego żurawia wieżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi pośrednictwa w sprzedaży pamiątkowych monet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi prasowania słomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na odłów bezpańskich psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować producent balustrad żeliwnych wystawiając fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne