Questions and answers

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto może dokonać okresowego przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Kto może reprezentować pracowników podczas konsultacji prowadzonych z pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć przychód z tytułu rozliczenia faktur, które nie zostały opłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej wysokości nauczyciel powinien korzystać ze świadczeń ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć nakłady poniesione na modernizację 35% wartości początkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zmienić pracownikowi stanowisko z kierowniczego na szeregowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób są obliczane przychody powodujące ograniczenie wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób ująć koszt opłaty za prawo do użytkowania apartamentu na Barbadosie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym urzędzie skarbowym podatnik powinien się rozliczyć z tytułu najmu prywatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor jest w obowiązku potwierdzać realizację wycieczki szkolnej w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły nabywając olej opałowy zobowiązany jest stosować przepisy ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy istnieje termin, do którego trzeba zaksięgować dokumenty za poprzedni miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy jest kosztem uzyskania przychodu "transakcja frałdowana na podstawie kart chipowskich"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy koszt własny towaru wydanego jako taki gratis stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczenia usług doradczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo w upadłości jest zobowiązane do płacenia podatku od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo wyszczególnia na fakturze kwotę netto w EUR i kwotę VAT w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu koszty dojazdu, posiłków podczas szkoleń kandydatów do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starostwo może być organizatorem wycieczki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy zawarcie z radcą prawnym umowy zlecenia na obsługę prawną podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych zaliczyć delegacje radnych miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie skutki w CIT wywoła ustanowienie służebności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy traktować wydatki związane z kontrahentami i współpracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokości wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak rozksięgować inwestycje w obcych środkach trwałych, jeżeli poniesione na nie nakłady zostaną zwrócone?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wynajęcie żonie przez męża apartamentu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód niemieckiego rezydenta z tytułu kontraktu menedżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć remont maszyny, która uległa częściowemu spaleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak wyksięgować koszty nierozliczonych składek na ubezpieczenie po sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kiedy można odnieść w koszty podatkowe koszty przetargów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto i w jakim zakresie odpowiada za zobowiązania podatkowe oraz prawidłowość ewidencji (stary czy nowy główny księgowy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto pokrywa koszty wyjazdu uczniów na basen w czasie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Kto powinien zapewnić opiekę dzieciom w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od jakiej kwoty podatnik ma prawo odliczyć VAT, jeśli połowę poniesionych wydatków sfinansowała mu gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie należy wyłączyć pracownika zamawiającego z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Za jaki okres spółka powinna sporządzić CIT-8, jeśli wspólnicy zadecydowali o odwołaniu likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest refakturowanie usług dostawy energii elektrycznej za okres dwóch lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne ujemne saldo na rachunku ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy jest kosztem uzyskania przychodu przekazanie nagrody rzeczowej dla zwolnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy komisja oświaty przy radzie gminy ma prawo kontrolować wydatkowanie funduszy z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszt ubezpieczenia OC NZOZ stanowi koszt uzyskania przychodu oraz nieodpłatne świadczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od opłat związanych z zakupem używanego leasingowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przedłużyć dyżur wychowawcy w MOS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można sprzedać wierzytelności, które się już przedawniły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne