Questions and answers

Czy nierozliczone salda z lat poprzednich stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie za skradzione mienie, którym obciążono firmę ochroniarską, jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w związku z wykupem samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prace w komorach ciepłowniczych należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie wykonywania badań prenatalnych jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy odliczeniu VAT ma znaczenie forma rozliczenia w zakresie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy przy zakupie sprzętu komputerowego należy oszacować osobno oprogramowanie i kupić je osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy rachunek może stanowić podstawę wliczenia w koszty kwoty VAT zawartej w cenie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może uznać za koszt podatkowy kwotę obciążenia za telewizyjny spot reklamowy swojego kontrahenta

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wartość VAT skorygowana za 2010 r., stanowiąca koszt 2011 r., powinna być ujęta w bilansie 2010 czy 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w druku RP-7 należy wykazać kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy wystawione refaktury powinny stanowić zobowiązanie roku ubiegłego placówek, których dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zaśnięcie pracownika za kierownicą stanowi umyślną przyczynę spowodowania wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy z punktu widzenia prawa podatkowego służebność stanowi wartość niematerialną i prawną czy usługę obcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wpisać w piśmie do emeryta, w związku z niespłacaniem pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odpłatne zbycie know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż prenumeraty specjalistycznego czasopisma na 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować w 2011 r. napisanie książki i skryptu dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług budowlanych przy budowie hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak długo spółka ma obowiązek przechowywania protokołów z odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakiej korekty podatku VAT należy dokonać w związku z oddaniem apartamentu do użytku osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie odstępstwa od ustawy - Prawo zamówień publicznych może zawierać gwarancja wadialna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedania usługi poniżej ceny nabycia lub wytworzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jakie są terminy ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT wystąpią z tytułu przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca, który chce sprzedawać do USA wosk?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo sporządzić sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak należy zaksięgować należności od kontrahentów w momencie przejęcia nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować przychód uczestnika wycieczki, stanowiącej nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo dokonanie odpisu na ZFŚS w ramach podziału zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać w zeznaniu podatkowym przychód ze sprzedaży używanego samochodu, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy można wprowadzić zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę rentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Rozliczam się PIT 28 czy mogę odliczyć ulgę na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Według jakiego kursu mamy zwrócić pracownikowi równowartość w pln poniesionych wydatków walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Według jakiego kursu waluty wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien być dokonany odpis na ZFŚS dla nauczycielki emerytki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim terminie należy zgłosić powrót do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób można ustalić, że w opłacie za parking zawarty jest VAT - pomimo niewykazania na pokwitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać prawidłowego odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób sądy rozliczają wierzyciela hipotecznego który chce przejąć wierzytelność za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wynagrodzenia oraz składki ZUS od wynagrodzeń, w przypadku prowadzenia PKPiR metodą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć refakturę zakupu surowców i sprzedaż usługi na rzecz kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne