Questions and answers

Z jaką datą należy ująć w rejestrze sprzedaży VAT fakturę za usługi pośrednictwa sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co się dzieje z rokiem podatkowym po rozwiązaniu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy brak rejestracji VAT zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji, dotyczącej okresu przed rejestracją?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa krematorium jest inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy częściowe uruchomienie linii technologicznej pozwala na wprowadzenie jej do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty projektu budowlanego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy mogę sprzedać część wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową na nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy nauczyciel jest uprawniony do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczył transakcję jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy prawidłowym postępowaniem jest procedowanie planu i zmiany studium przez sąsiednią gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy SP ZOZ ma obowiązek tworzenia kodeksu etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek sporządzania preliminarza finansowego ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy wypłacany wspólnikom spółki komandytowej dochód wypracowany przez tą spółkę podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zgodnie z polskim oraz unijnym prawem w zakresie VAT opłaty uzyskiwane od opiekunek są świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju KŚT zakwalifikować połyskomierz?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Gdzie w PIT-11 należy wykazać nadpłaconą pracownikowi kwotę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla linii montażowej i do jakiej grupy KŚT zakwalifikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług świadczonych przez basen?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy czytać umowę leasingu aby właściwie ją zakwalifikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy numerować decyzje ustalające warunki zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jak opodatkować w VAT wpłatę wpisowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować prowizję za udzielenie poszczególnych transz pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe przy zakupie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie licencji na jeden rok, których koszt będzie refakturowany na inne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie licencje do praw autorskich na wydawanie książek od autora z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wyliczyć pracownikowi nagrodę po 35 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak zaksięgować korektę podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z inwestycją zaniechaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakie konto należy księgować prowizję z tytułu realizacji kuponów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych faktury otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co oznacza zamieszczona na fakturze formuła "ex work"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy główny księgowy może odwołać się od okresowej oceny kwalifikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszty badań wstępnych pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty kremu do skóry i kropel do oczu wydawanych pracownikom mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kwalifikujemy się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy lekarz może wystawić na siebie skierowanie do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy możemy żądać od sprzedawcy przyjęcia zwrotu towaru i zapłacić jedynie za to, co faktycznie sprzedaliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy należność z tytułu żywienia dzieci należy wykazać w kolumnie 5 sprawozdania Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2011 r., Piszko Agata | Aktualne