Pytania i odpowiedzi

Do jakiej kategorii należy zaliczyć budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej ponad 200 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przekazywać pracownikom paski wypłat, skoro druki RMUA nie są już obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Jak opodatkować przychód z najmu pomieszczenia biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć nakłady na modernizację jako zwiększenie wartości środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich kodach należy klasyfikować odpady poprodukcyjne z metali żelaznych i nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy jest możliwa zmiana metody amortyzacji w sytuacji, gdy podatnik przejmuje amortyzowaną kamienicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej wysokości należy wykazać w księgach wartość udziałów w wyniku wymiany udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kto powinien wykazać do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wybrukowany przez wynajmującego plac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy nauczycielka zatrudniona na zastępstwo zachoruje?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy księgować podatek dochodowy w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo powrócić do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące oznaczenia nieruchomości za pomocą tzw. "napisów policyjnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku przeliczania faktur po średnim kursie NBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika obsługi zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż na złom kotła CO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wykonania nadbudowy wyłącznie po obrysie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "działki budowlanej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za media dotyczącą grudnia, gdy faktura wystawiona jest z datą sprzedaży 12 luty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jakie jest właściwe grupowanie KŚT dla wiaty blaszanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma ma obowiązek rejestrować wszystkie operacje gospodarcze, których wartość przekracza 15.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy usługę czyszczenia materiału możemy zaliczyć w koszty i sprzedać materiał jako pełnowartościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy powinniśmy na dzień bilansowy naliczać odsetki od zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak spółka otrzymująca zaliczkę na dywidendę powinna ją ująć w księgach i w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim pracownikom w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć wszystkie pobrane części i usługi serwisowe naprawy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować w PKPiR zakup koni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy użyczenie samochodu od ojca spowoduje u podatnika powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy można wypłacać nauczycielom wynagrodzenie zasadnicze ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować podnajem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć polskiego pracownika, który pracę wykonuje na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć wspólnika, który ze swoich prywatnych pieniędzy zapłacił za fakturę wystawioną na spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy zmiany wprowadzone do regulaminu pracy powinny być podpisane przez Prezesa ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi administracji, którego staż pracy wynosi 15 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować ponowne wydanie wyrobów gotowych do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy otrzymanie faktury credit note od niemieckiego kontrahenta implikuje jakieś obowiązki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki komandytowej dokonujący transakcji sprzedaży ze spółką, są krajowymi podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zmiana sytuacji dochodowej rodziny obliguje organ do ponownego ustalenia wysokości zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracowników w zatrudnieniu oraz zasady równego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy faktury mają związek z rozwiązywaniem rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy przekazanie dzieł sztuki na rzecz muzeum podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto sporządza projekt-plan pomieszczeń przeznaczonych na aptekę ogólnodostępną i jakie elementy w nim wykazuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi polegającej na odpłatnym udostępnianiu toalety?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracownicy, którzy przebywali we Francji dłużej niż 183 w danym roku, powinni tam opłacać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu należy zaliczyć ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne