Questions and answers

W której kolumnie PKPiR wpisać przychód ze sprzedaży usług dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy czynności wykonywane między nadleśnictwami podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokument LT jest drukiem ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w-fu w okresie wakacji do prowadzenia zajęć sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma postępuje prawidłowo zapewniając pracownikom wyżywienie podczas targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwotę odpisu aktualizującego, który został zaliczony do kosztów podatkowych, należy rozliczyć tylko statystycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy mogę odliczyć VAT z faktury zaliczkowej dotyczącej nabywanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy na dokumencie korygującym paragon musimy mieć podpis osoby kupującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy opłata przygotowawcza pobierana przy zawarciu umowy lombardu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik będzie mógł odliczyć podatek VAT od paliwa po przeróbce samochodu na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik został właściwie obciążony kosztami zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy rezerwa związana z otrzymaniem faktury korygującej stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy tworzyć aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie urlopowe od zmiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wstępna rata leasingowa powinna być zaliczana do wartości środka podlegającej amortyzacji dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w związku z nabyciem skuterów śnieżnych, podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup samochodu służącego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, daje prawo do odliczenia 60% podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna dotycząca zakazu wynajmu powierzchni ogrodzenia szkoły pod baner reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży wytłoczyn z warzyw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży okien wraz z montażem w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usługi ustanowienia licencji na rzecz telewizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć starosta, gdy dokonano wycinki drzew z lasu będącego własnością osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi przechowywania zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć straty opakowań na terenie Niemiec z punktu widzenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego z prawem wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wydatki na uzyskanie koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej, który zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak pod względem VAT udokumentować przekazanie części działki i budowli na potrzeby osobiste podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny w przypadku ubiegania się świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne