Pytania i odpowiedzi

Kiedy podatnik powinien dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zakup internetowego dostępu do wydawnictwa podatkowego jest nabyciem wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dopłata do biletów miesięcznych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy mogę zlikwidować juz księgi z 2005 r. czy ze względu na dokonany w nich odpis aktualizacyjny muszę przechowywać je nadal?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy prawa autorskie powinny być wycenione i zaksięgowane jako wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy do stanowisk pomocniczych i obsługowych mają zastosowanie przepisy o naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży towar (zabawek) dla kontrahenta z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup usługi transportowej od przewoźnika tureckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu należy uwzględnić przy wyliczaniu struktury, jeśli była to czynność jednorazowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do dokonania rocznej korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dla kierowców można ustalić ryczał za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w podatku dochodowym korektę VAT, który nie był odliczany od zakupów sprzed kilku lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć w PKPiR duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Która wersja formularza PIT-11 obowiązuje do rozliczenia dochodów osiągniętych w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy należy stosować różnice kursowe, jeśli dzień zapłaty pokrywa się z dniem poniesienia kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności można rozliczać koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy określić umorzenie na dowodzie PT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć usługę polegającą na naprawie maszyny na terytorium Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Z jakimi obowiązkami celnymi wiąże się przywóz urządzenia z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy ekwiwalent pieniężny przysługuje za zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić warunki pracy i płacy pracownikom przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wypowiedzieć układ zbiorowy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy operaty ewidencyjne mają być przedkładane do organów koncesyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy istnieje przepis mówiący o minimalnej mocy przyłączeniowej dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy w inwentaryzacji budowlanej wykonawca powinien dokładnie pokazać poszczególne przewody wentylacyjne i dymowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Gdzie ująć w rachunku przepływów koszty i przychody z tytułu zabezpieczenia waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak wypełnić zeznanie SD-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy faktury za remont pomieszczeń zaksięgować w koszty czy jako inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy małżonek może wynająć lokal spółce jawnej, którą prowadzi wraz z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy projekt wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku wymaga uzyskania decyzji wz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak należy interpretować słowo "około" użyte w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy zarząd spółki wodnej może zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę może korzystać z odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Co należy zrobić, gdy wykonawca nie przedstawił referencji i wykazu żądanego przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy rodzice powinni w rozliczeniu rocznym doliczać dochody uzyskane przez małoletniego syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć faktury, wystawione w lutym, jeśli dotyczą usługi za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z przeniesieniem linii produkcyjnej do innej lokalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać wydatki związane z poszukiwaniem i nabywaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Po jakim czasie pobytu za granicą można uznać, że powstał tam zakład przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży produktów pszczelich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki z tytułu pożyczki udzielonej spółce przez wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty zastępstwa procesowego stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki powinien być zastosowany kurs dla przeliczenia wartości faktury wystawionej w walucie obcej dla ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy możliwe jest kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR księguje się różnice kursowe dotyczące zakupu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto decyduje które pomocnicze rachunki bankowe jednostka ma otworzyć w NBP a które w BGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu energii elektrycznej w związku z wynajmem biura w Chinach, dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo przeliczył kwotę do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać ewidencjonowanie sprzedaży biletów w euro na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup nagród na organizowany przez spółkę konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ująć fakturę na wpłaconą kwotę, jeżeli współinwestor zobowiązuje się przekazać wybudowaną sieć na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę odpisów amortyzacyjnych w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak wyliczać różnice kursowe w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne