Questions and answers

Jak postąpić z umowami leasingu w momencie powstania obowiązku badania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak potraktować pod kątem amortyzacji dokupienie nowych mebli do posiadanych wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić koszt własny materiałów zużywanych w działalności usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych wykupioną maszynę, która wcześniej była leasingowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować łatanie dziur w nawierzchni ulicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Kto ponosi koszt przesyłki świadczeń w przypadku przesłania ich za pośrednictwem Poczty Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W deklaracji za jaki miesiąc należy ująć korektę "in minus" na zero faktury kosztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo określić wykaz, w którym powinno znaleźć się kąpielisko położone w obrębie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jaki sposób skutecznie doręczyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Co z nierozliczoną dotacją dotyczącą środków trwałych, które zostały przekwalifikowane na inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Co zrobić, gdy wartość godziwa w dniu aportu jest niższa niż wartość netto środków trwałych w firmie przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy faktury korygujące dotyczące roku 2010, wystawione w lutym 2011 r., powinny być księgowane w dacie ich wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy jedna szkoła może prowadzić ZFŚS dla nauczycieli emerytów z całej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy można zaliczyć kwotę wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy naliczone ale niezapłacone odsetki są przychodem lub kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na uczniach technikum, odbywających praktykę w zakładach pracy, ciąży odpowiedzialność materialna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy nieumorzona część wartości licencji stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy opłata sądowa stanowi koszt podatkowy niezależnie od wyniku procesu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy otrzymane nieodpłatnie dokumentacja projektowa dotycząca budowy wodociągu jest przychodem zwolnionym przedmiotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy po likwidacji towar objęty remanentem likwidacyjnym podatnik może sprzedać np. na targu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powinna zostać zwiększona wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy pracę operatora wtryskarki należy uznać za pracę szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmiana stawek amortyzacji może być przeprowadzona w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy zwolnienie dłużnika z długu będzie dla wierzyciela kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile powinien wynosić wymiar czasu pracy pracownika administracji zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest różnica między kontraktem menadżerskim a umową o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie czasopism specjalistycznych w ramach prenumeraty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie przepisy regulowały kwestie przejmowania dróg na rzecz gmin w 1988 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przesunięcie towarów między spółką a oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wniesienie aportu do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zbycie samochodu przez wspólnika spółki cywilnej na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować działkę nabytą w 2006 r., na której stoi nieukończony budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wysokość wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynków turystycznych, w których prowadzony jest wynajem krótkoterminowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać przepisania działów specjalnych produkcji rolnej z męża na żonę dla potrzeb VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo poinformować pracowników o obowiązującej dobowej normie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozliczyć dywidendy otrzymane od spółki polskiej i belgijskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu pamięci USB, która jest rozdawana uczestnikom targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe w stosunku do otrzymanej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić koszt podatkowy w przypadku wykupu przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację, w postaci dopłat do cen wody, otrzymaną od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kto może korzystać z basenu, funkcjonującego przy szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć faktury wystawione dla kontrahentów zagranicznych w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości można przyjąć wartość początkową logo spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty doradztwa dotyczącego sposobów finansowania inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne