Questions and answers

Czy podatnik może amortyzować lokal stanowiący współwłasność małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi należy się nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy przy wypłacie świadczeń w okresie przerwy w wykonywaniu pracy należy naliczyć koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy różnice kursowe z faktury wyrażonej w zł stanowią koszt lub przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie usług pielęgniarskich w ramach działalności gospodarczej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy usługi zakupione od podmiotów, które nie są podatnikami VAT, mogą być podstawą wyliczenia marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na adaptację własnościowego prawa do lokalu użytkowego należy zaksięgować bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wyliczenie średniej feryjnej jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy zatrzymana w dyspozycji spółki jawnej część zysku może być zaksięgowana jako kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zmiana oferty bez oznaczenia na kopercie, że jest to "zmiana" jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość parkingu dla samochodów ciężarowych od okien, drzwi i granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jakie dokumenty i w jakim terminie powinni złożyć spadkobiercy, by uniknąć zapłaty podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy wypełnić plan urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć umorzenie części kredytu zaciągniętego na inwestycję budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie dla praktykanta, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek utrzymania cieku/kanału w należytym stanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta za materiały, które nie zostały wykorzystane w ramach zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy instytucja kultury może odliczyć VAT od kosztów ponoszonych na organizację imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki na pieluchy dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłata prowizyjna biura nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu i jak należy ją zaksięgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Czy parking stanowi budowlę na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy polska firma musi obciążyć stronę niemiecką fakturą za świadczenie usług delegując pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona spółce matce przez spółkę córkę z siedzibą w Irlandii podlega oprocentowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić w swoim gospodarstwie pracownika na umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przedszkole można zlikwidować w dowolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Wawrzeńczyk Monika | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania otrzymanego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła powinna zaliczyć nauczycielowi do stażu pracy okres aktualnego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony musi być podana przyczyna wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć pług śnieżny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jak ewidencjonować w PKPiR utarg gotówkowy ze sprzedaży dokonanej bez zastosowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie świadczenia nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne