Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką opodatkowane są usługi dietetyczne, fizykoterapii i masażu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć przelewy środków własnych pomiędzy własnymi rachunkami w PLN i euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną u sprzedawcy i nabywcy wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić wartość darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy dokonać korekty przychodu podatkowego za rok, w którym przychód został zawyżony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od aportu w spółce otrzymującej aport stanowi dla niej przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wypłacone kwoty związane z podróżą służbową zleceniobiorcy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozpoznać przychód w przypadku dostarczania towaru przed wystawieniem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wydatki na finansowanie związków zawodowych mogą stanowić koszty podatkowe pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować przy wpłacie euro na konto walutowe spółki z tytułu zwrotu nierozliczonej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć koszty usług bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstałe w wyniku wypłaty i spłaty kredytu w walucie obcej są różnicami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy potraktować należności celne uiszczone w związku z importem towarów na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy udokumentować przywóz komponentów poddanych usłudze uszlachetniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty wyjazdów przedsiębiorcy wykonującego usługi transportowe mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy dochodzi do importu usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy dodatkowe ubezpieczenie dla menadżera powinniśmy księgować jako wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W którym roku należy ująć w księgach fakturę sprzedaży dotyczącą 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy rozliczać różnice kursowe w przypadku wyboru metody podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu spółki wynagrodzenie autorskie przekazywane na rzecz ZAiKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość towaru otrzymanego przez polski oddział od zagranicznej centrali stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zadaszony taras usytuowany na słupkach przy budynku letniskowym należy zaliczyć do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż usług i sprzedaż wyrobów na oddzielnych kontach zespołu 5 i 7?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy samorządowa instytucja kultury może wziąć w leasing operacyjny środek trwały na okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować różnice wynikające na koncie 245 Zobowiązanie leasingowe z dokumentami za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Na jakiej podstawie PINB może żądać od gminy wydawania zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Według jakiej stawki ryczałtu powinien być opodatkowany przychód z tytułu sprzedaży kuponów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy przejęcie pojazdu od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy emerytka prowadząca działalność gospodarczą na karcie podatkowej może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy moment ukończenia przez ucznia 18 lat zwalnia go z obowiązku spełniania nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy klub ma obowiązek wystawienia PIT-8C osobie, której wręczono prezent za długoletnią pracę na rzecz klubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracownikowi w służbie cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy miejsce pracy w umowie o pracę zawartej z pielęgniarką może obejmować zakresem teren powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki na gruncie PCC powstaną w związku z umową użyczenia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wypłacone diety dla pracownika są oskładkowane i opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT powinienem opodatkować sprzedaż gobelinów i ręcznie malowanych jedwabi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Na jakich zasadach darowizna samochodu, który nie był używany w firmie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w deklaracji VAT-7 wykazać zakup wartości niematerialnych z Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jeden technik może obsługiwać dwie pracownie - tomografii komputerowej i rentgenowską?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi wykonującemu pracę w niedziele i święta przysługuje w zamian inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można zlikwidować w bieżącym roku budynek, który fizycznie rozebrano w roku ubiegłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować zaniechanie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Czy inwestycje nierozliczone z lat ubiegłych należy odpisać w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć fakturę za usługi internetowe wystawioną dla kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wystarczającym dowodem do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne