Pytania i odpowiedzi

Czy sprzedaż nie w pełni zamortyzowanej kotłowni podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozdysponować środki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadpłacone w latach ubiegłych wynagrodzenie chorobowe i zasiłki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wykazać w CIT-8 dochód stowarzyszenia wydatkowany na cele niestatutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w księgach handlowych spółki cywilnej zakup samochodu osobowego w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT bonus za zakupy w 2011 r., który został skompensowany z naszymi płatnościami z 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

ryczałt samochodowy podatek dla pracownika socjalnego

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu pracownik może pełnić dyżur w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jedyny udziałowiec może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w swojej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich formalności należy dopełnić przy zatrudnieniu obywatela Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakich terminach należy rozliczyć linię technologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy różnice kursowe wynikające z zakupu ciągnika w Niemczech zmieniają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy ująć w księgach faktury za prawa do receptur i prawo do nazwy restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy spółka przekazująca prezenty pracownikom kontrahentów powinna wystawić im PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w związku z obciążeniem spółki kosztami remontu budynku, starostwo powinno wystawić fakturę, czy notę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży nieruchomości, która do tej pory była własnością banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zamawiający może w ramach zamówienia uzupełniającego zlecić wykonanie kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który udokumentował 30-letni staż pracy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę w sytuacji, kiedy o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS stara się dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w 1993 r. dla budynków letniskowych obowiązywały warunki techniczne dotyczące ich usytuowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy angielska firma, która otworzy oddział w Polsce, uzyska status podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać nadpłacone składki ZUS w rocznym rozliczeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zgłaszający prawidłowo wskazał, że emisja z opisanego rodzaju instalacji jest niezorganizowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakup glukometru oraz ciśnieniomierza podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakiego rodzaju zanieczyszczenia emitowane są z instalacji rozlewni gazu płynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się lekarz z udziału w konferencjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych należy odprowadzić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować zwiększenie wartości nieruchomości inwestycyjnej do poziomu cen rynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie, pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty leczenia, będącego konsekwencją wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady poboru odsetek od niezapłaconego podatku z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości, od części nieruchomości zajętej na prowadzenie stołówki, powinien płacić dzierżawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w działalności gospodarczej bądź w PIT za 2011 r. można uwzględnić zakup materiałów dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę na wydatki, które poniósł przed rejestracją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy lukarny muszą spełniać nachylenie kąta 25-40 stopni wskazane w warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zmiana prowadzenia ewidencji księgowej wpływa na sposób opodatkowania wspólników spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy obecnie ustanowiony pełnomocnik może dokonać korekty zeznania za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od inwestycji sfinansowanej ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT uzyskaną w danym roku podatkowym stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapłacona przez spółkę nadwyżka ponad wartość nominalną nabywanych udziałów rodzi skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy dochód z najmu lokali mieszkalnych może w spółdzielni korzystać ze zwolnienia podatkowego.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rentę rodzinną dziecka należy wykazać w deklaracji PIT-37 rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób na wspólnym PIT-36 małżonków obliczyć ulgę abolicyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest zobowiązany do zapewnienia osobie eksmitowanej lokalu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR biuro rachunkowe powinno zaksięgować zakup papieru do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy składki od wynagrodzenia za pracę w Niemczech można odliczać w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kandydat na dyrektora spełnia wymagania na przedmiotowe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne