Questions and answers

Czy nienaliczone odsetki od pożyczki będą stanowiły dla spółki przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nierezydent wynajmujący w Polsce magazyny i sprzedający w Polsce swoje towary może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy opłacanie polisy na życie dla byłego pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy państwową jednostkę budżetową obciążają opłaty bankowe rachunku pomocniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy podatnik prowadzący działalności gospodarczą może zatrudnić na podstawie umowy o dzieło swoją żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe pomiędzy otrzymaną zaliczką, a wartością wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może zostać zatrudniony w formie telepracy na stanowisku księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy przekazanie klientom własnych towarów na degustację podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy samowolne wyjście pracownika poza teren zakładu pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia z art. 52 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy spółka cywilna, której wspólnikiem jest spółka z o.o. prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu koszty związane z wydzieleniem działek, które spółka nieodpłatnie użytkuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy współfinansowanie remontu drogi powiatowej jest inwestycją w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w teczce osobowej nauczyciela należy wpinać zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Czy w umowie o prokurę musi być informacja o zwrotach kosztów i używaniu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wywóz towaru z Polski przez podmiot niemiecki stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zamieszczenie logotypu na stronie internetowej będzie nieodpłatnym świadczeniem usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Do jakiej kwoty można wypłacać rachunki w kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jaka forma zbycia nieruchomości będzie najkorzystniejsza dla spółki sprzedającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka powinna być klasyfikacja bilansowa i podatkowa opłat tzw. REACH?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować boks handlowy o konstrukcji metalowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi dzierżawy świadczonej przez starostwo na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi sporządzenie umowy nieodpłatnej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie obciążenia podatkowe wiążą się z nabyciem od innej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT oraz w podatku dochodowym ciążą na osobie zamierzającej otworzyć kancelarię adwokacką?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie składniki faktury za korzystanie z internetu można odliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe ma ujęcie w księgach handlowych wpływu do magazynu towaru, na który nie otrzymaliśmy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaki jest status prawny pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs euro przyjąć dla określenia wartości początkowej umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki powinien być skład płyty wiórowej, aby można było ocenić ją jako bezpieczną dla środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaki wymiar przerwy w pracy przysługuje pracownikowi w ciągu 8-godzinnego dnia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jak można uniknąć zapłaty podatku wynikającego ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczać usługi z wynagrodzeniem barterowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować podatek VAT w przypadku otrzymania dokumentów celnych w pierwszym miesiącu roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wniesienie aportu w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak postąpić na gruncie VAT w sytuacji, gdy powiat przekaże dofinansowane dotację nakłady na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak potraktować zakup pamięci do serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczać bony w księgach rachunkowych, jeśli w całości przekazywane są one jako prezenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć cenę zakupu samochodu sprowadzonego z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż środków trwałych ze spółki cywilnej do jednoosobowej firmy jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie od Szwedzkiej firmy usługi przewozu promem na trasie Gdynia - Karlskrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane kontrahentowi, który negocjuje w naszym imieniu ceny zakupu materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć zaliczkę na poczet dotacji, która w całości została wydatkowana na środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć zapłacony za granicą VAT z tytułu świadczenia usług przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną związaną z przekazaniem materiałów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wystawioną kontrahentowi za nagrodę przekazaną w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować kwotę wypłaconą na podstawie ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazane środki trwałe w postaci aportu do spółki zależnej w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy należy otworzyć księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy opłacone przelewem koszty sądowe są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Który z trzech egzemplarzy dowodu KP powinna dostać osoba wpłacająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na jakie konta należy zaksięgować odkupienie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jakim okresie spółka powinna wykazać przychód w p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyksięgować zapłacone składki, które przechodzą na kupującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób odpisać VAT od maszyny zakupionej na terenie UE (Włochy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszt zakupu abonamentu na program komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne