Questions and answers

W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielowi odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakim okresie Spółka powinna zaksięgować koszty promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przejęcie przez podatnika przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób utworzyć w spółce jawnej kapitał rezerwowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

W których pozycjach nowej deklaracji VAT należy umieścić sprzedaż usług transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zawarcia ustnej umowy na jednorazowy wywóz odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem środków na zabezpieczenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia może zostać pomniejszony w przypadku zwolnienia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy istnieje obowiązek podpisywania potwierdzeń sald generowanych przez system informatyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy komornik od lutego 2011 r. nie może zająć wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy księgowanie nałożonych mandatów na koncie syntetycznym 221 na podstawie kwartalnych zestawień jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy można księgować sprzedaż na podstawie aktu notarialnego, czy też koniecznie musimy wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur za artykuły żywnościowe nabywane dla pracowników podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy naliczyć odsetki od zwróconej kwoty pozostawionej w depozycie sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy na nowego pracodawcę przechodzi zobowiązanie do opłacenia kursu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na prywatnej działce leśnej można postawić tymczasowy obiekt w postaci przyczepy campingowej na okres 120 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy odsetki z tytułu zwłoki w zwrocie kwoty kaucji gwarancyjnej stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymana dopłata do cen sprzedaży wody i ścieków stanowi przychód działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy pracownik każdego miesiąca powinien zwracać się o wyrażenie zgody na indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny powinien musi wykonywać pracę socjalną i przeprowadzać rodzinne wywiady środowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy przekazanie towarów w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przepisy bhp określają ilość etatów konserwatora w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy przychód uzyskany za pozyskanie na rzecz kontrahenta nowego klienta spowoduję utratę prawa do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabycia gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych jest rachunkiem pomocniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego dokonana po okresie 3 miesięcy od dnia zakupu podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu koszt zakupu samochodu, jeżeli został on sprzedany w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w czasie modernizacji, jeżeli budynek nie jest używany należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy w jednym roku podatkowym można odliczyć 50% straty z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy w każdym przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej należy przeprowadzić wywiad alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej należy sporządzić spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego na umowę o pracę będzie kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zapłata przez męża raty za żonę stanowi darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z uczniami klas I - III szkoły podstawowej można wyjeżdżać na dwudniowe wycieczki szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Gdzie opodatkować przychody pracownika oddelegowanego do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile dni ma ZUS na wydanie decyzji o przyznanie renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenie spółdzielni na rzecz właścicieli lokali oraz członków spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich dokumentów może żądać zamawiający na podstawie art. 24 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaki dokument księgowy powinien powstać z tytułu zwrotu wadliwego towaru do gwaranta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą spółce, która błędnie określiła wartość dochodu zwolnionego z opodatkowania w IFT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są wymagania ogólne na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby usługi szkoleniowe podlegały zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "nowe okoliczności faktyczne", a jak "nowe dowody"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jak należy zaksięgować środki w ramach sum na zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak potraktować faktury dokumentujące wydatki na urządzenia mające na celu monitoring zapasów magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinniśmy księgować naliczone premie w przypadku prezentacji premii jako pomniejszenie przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wypłaty wynagrodzenia ustalonego w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT dodatkowy pakiet dla kadry kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne