Pytania i odpowiedzi

Czy wydatki poniesione w czasie opodatkowania kartą podatkową można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszt usługi związanej z usuwaniem odpadów wlicza się w koszty inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Wg jakiej stawki należy opodatkować należności licencyjne wypłacane na rzecz podmiotu z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy umorzenie kredytu zmarłego syna stanowi przychód podatkowy dla ojca będącego poręczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie reklamy w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Białek Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik powinien sporządzić korekty miesięcznych deklaracji VAT-7 za cały okres dzierżawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT przekazanie nagrody zwycięzcy konkursu - osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W którym momencie rozliczać faktury za leasing samochodu, jeśli PKPiR prowadzona jest w sposób uproszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Jak rozliczyć w zeznaniu PIT-39 sprzedaż części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić towar zaksięgowany uprzednio w kolumnie 10 PKPiR do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak wspólnota mieszkaniowa powinna udokumentować sprzedaż głowic termostatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy uzasadnienie do uchwały rady gminy o uchwaleniu mpzp musi podpisać przewodniczący rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wójt jest uprawniony do wydania zaświadczenia o zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jakiej klasyfikacji budżetowej należy ująć zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Jaka kwota powinna stanowić podstawę opodatkowania dla transakcji barterowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel by móc objąć stanowisko dyrektora zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy główna księgowa może zastąpić specjalistę ds. płac, który bezpośrednio jej podlega?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstają w przypadku wnoszenia aportu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć otrzymane faktury oraz opłaty pobrane przez bank z rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy usługi w zakresie szkoleń podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować koszty uboczne w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy przenieść koszty imprezy demonstrującej nowy produkt na zagraniczny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na włoskiego kontrahenta koszty reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do wynagrodzenia pracownika należy doliczyć koszt karnetu na siłownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dopłaty na pokrycie strat spółki podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy mamy prawo odliczyć VAT od zakupów finansowanych ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w bilansie zakup obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Co jest dla mnie kwotą pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym roku powinna zostać uwzględniona opłata produktowa w roku poniesienia kosztu czy w roku którego dotyczyła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wypłaty zapomóg bezzwrotnych z ZFŚS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie wybudowaną halę można zakwalifikować do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy do potrącenia z wynagrodzenia składki związkowej konieczne jest oryginalne oświadczenie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy paczka dla chorego z ZFŚS podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego pomimo braku zaświadczenia o zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wysłać pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest w zarządzie rady pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wyjazd pracownika na rozprawę sądową jako reprezentant zakładu jest delegacją czy wyjazdem służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zrezygnować ze stosowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak planować zajęcia z religii w klasie IV szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę korygującą jeśli podatnik prowadzi PKPiR metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaką datę należy uznać za moment nabycia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy gmina może dzierżawić grunt od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć podstawę opodatkowania w imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zgodnie z MSR można przeprowadzać leasing przez nakłady inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy nagroda uznaniowa wypłacona w związku z podnoszeniem kwalifikacji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia kotłowni, która jest położona na terenie lotniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę prywatną skutkować będzie uznaniem jej za podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy zakwalifikować przedsięwzięcie polegające na rafinacji złota?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć cały VAT po wykupieniu z leasingu samochodu i zapłaceniu części kwoty wykupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć dofinansowanie do studiów podyplomowych dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa może egzekwować zapisy regulaminu porządku domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy organizacja pokazu sztuk walki w centrum handlowym podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne