Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik stosuje właściwą metodę przeliczania na złote kwot wykazanych w fakturze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy, jeśli to pracownik inicjuje zakończenie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy śmierć adresata decyzji wymaga stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy premię bilansową można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie skutki w VAT wiążą się ze wycofaniem nieruchomości przez wspólnika, który wniósł ją wcześniej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zapomoga wypłacona w związku z samobójczą śmiercią żony pracownika podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie deklaracje należy wystawić w przypadku wypłaty części zysku wspólnikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wysyłając towar bezpłatnie do celów analizy do Afryki powinnam wystawić fakturę VAT ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo fakturowania w ramach procedury samofakturowania zgodnie z art. 224 Dyrektywy VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy udzielanie pożyczek przez stowarzyszenie, dokonywane w ramach działalności statutowej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę świadczoną przez radcę prawnego w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak opodatkować wypłacane należności licencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód uzyskany przez małoletnią córkę na podstawie umowy o pracę podlega odrębnemu opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stypendia za okres stażu, szkolenia wypłacane z realizowanego przez urząd pracy projektu są zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej sytuacji ubezpieczenie na życie pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup działki i materiałów budowlanych, jeżeli nie będziemy prowadzić magazynu materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Do jakiego rodzaju KŚR należy zaliczyć wolnostojący namiot - magazyn oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zaginięcia faktury po rozliczeniu VAT powoduje, że podatnik traci prawo do rozliczenia wykazanego na niejVAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy należy udzielać nauczycielom do końca zajęć szkolnych, czy do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób zgłosić wierzytelność wobec firmy mającej siedzibę we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

W jakim miesiącu zaksięgować protokół kasacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w opisanym przypadku zgodne z prawem jest wezwanie do zapłaty na podstawie art. 170 i 171 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w przelewie zagranicznym spełniającym wymogi PSD można użyć opcji kosztów OUR lub BEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Nogaj Maria | Nieaktualne

Jak zaksięgować zobowiązanie się pracownika do zwrotu utraconych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy ewidencję kosztów stacji paliw należy prowadzić na kontach zespołu 4 i 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować podatek VAT podlegający zwrotowi w przypadku zaliczenia go na poczet podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczać na gruncie VAT na usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto zapłaci za transport osoby, którą sąd nakazał umieścić w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Olińska Anna | Aktualne

Z jaką stawką podatnik powinien rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zezłomowanie sprzętu, przy którego zakupie odliczono 100% VAT będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do sprzedaży budynku wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy osoba grająca zawodowo w koszykówkę korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od szwajcarskiego kontrahenta, jeśli towar ten będzie odbierany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić minimalny odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy hospicjum będące jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej składa samodzielnie deklaracje na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu różnice kursowe powstałe w wyniku konwersji pożyczki na kapitał podstawowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zwrot składek ZUS stanowi dla podatnika przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla spraw wskazanych w pytaniu zakłada się metryki sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy gmina może ponosić koszty przewozu mieszkańców gminy na zajęcia szkoły cukrzycy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 96 urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wyceniać wyrażone w walucie operacje na rachunku giełdowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zaliczyć ziemię z korzonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy pracownik może odmówić poddania się badaniu stanu trzeźwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakim miejscu powinna zostać przeprowadzona kontrola trzeźwości pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować zużyte paski klinowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można skumulować kary za odstąpienie wykonawcy od umowy i za opóźnienie w realizacji zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy interpretacje przepisów dokonywane przez Ministerstwo Środowiska mają wiążący charakter?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy obliczyć wartość progową TDI niezbędnego do prawidłowego wypełnienia sprawozdania PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć omyłkową nadpłatę podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne