Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik może dokonać opodatkowania transakcji w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Gdzie opodatkować VAT wykonanie usług inżynierskich w Litwie na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może zostać zobowiązany do zwrotu pieniędzy za korzystanie ze sprzętów służbowych do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kierownikowi zatrudnionemu w zadaniowym systemie czasu pracy przysługują nadgodziny za pracę w dniu świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe od wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wyjazd pracownika na szkolenie jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć faktury korygujące za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy działalność wykonywana osobiście może być dokumentowana fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy podczas delegacji służbowej w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy osobom pracującym na hali produkcyjnej przysługują posiłki profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zaliczki udzielane komornikom sądowym na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż towaru zakupionego w USA i wysłanego bezpośrednio do nabywcy w Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy postąpić, kiedy pojazd jest sprzedawany w trakcie rozliczania podatku lub ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak ewidencjonować koszty zakupu i sprzedaży części zamiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy na montaż instalacji gazowej u niemieckiego kontrahenta należy wystawić fakturę ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na nowy kocioł wykonany w miejsce starego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakiej deklaracji podatkowej wykazać przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać zaliczkowe wpłaty dotacji do środków trwałych, które są już amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w oparciu o mianowanie można ograniczyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła podstawowa jest zobligowana do stosowania metryki sprawy zgodnie z KPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaki jest właściwy moment powstania przychodu przy sprzedaży na warunkach EXW?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest połączenie klas V i VI na wszystkich zajęciach edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w elektronicznym formularzu zeznania rocznego można wykazać ujemną wartość kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może w formie aneksu do umowy żądać lojalności od pracownika apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy pracownik może ubiegać się o przydział odzieży roboczej przed upływem czasokresu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak podatnik powinien wycenić dostawę towaru z Korei?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługi budowlane i remontowe wykonywane w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na koniec miesiąca należy koszty z konta 500 Usługi w toku przeksięgować na konto zespołu 6?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Czy otrzymane dotacje podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób ustalić, że dwa podmioty gospodarcze są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik prawidło rozlicza w ramach WDT sprzedaż towaru i usługę jego transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć wymianę lampy w urządzeniu RTG?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy projektantem obiektu powinna być zawsze osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy jedynym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika jest ZUS RMUA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z czego mogą wynikać rozbieżności w zaświadczeniu o niezaleganiu w opłacaniu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka kwotę może potrącić pracodawca z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy w przypadku szkoleń prowadzonych poza siedzibą firmy szkolenia te nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem będącym radnym gminy w trybie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować w przypadku sprzedaży wysyłkowej książek przez antykwariat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można dokonać amortyzacji samochodów ciężarowych wniesionych do spółki cywilnej do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacona zapomoga dla żony zmarłego pracownika korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż sadzonek dokonaną na rzecz kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Czy radca prawny może wykonywać czynności tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Ile wynosi podatek od zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, która była przedmiotem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć pozostałą część składki ubezpieczenia OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy suma ze sprzedaży akcji pracownika, stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak otworzyć konto środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne