Pytania i odpowiedzi

Kiedy powstanie przychód z tytułu sprzedaży dla której strony przyjęły miesięczny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione przez firmę na zakup wody i dzierżawę dystrybutora stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinna się legitymować osoba firmująca protokół odbioru dopuszczający rusztowanie do odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek dla firmy zewnętrznej na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury za miesięczną opłatę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie korzystania z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy protokół powypadkowy sporządza pracodawca użytkownik, jeżeli poszkodowany wniósł uwagi do protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy Park Narodowy jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto jest obowiązany ustalić okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy osób samozatrudniających się?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć datę zawarcia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Na jakich warunkach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela poręczeń kredytów studenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Jakie są zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pod kątem VAT wymianę wadliwego towaru na nowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu w dni, w które dobowy wymiar czasu pracy nie wynosił 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak dokonać prawidłowo refakturowania kosztów usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownikowi w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel powinien zwrócić kwotę brutto czy netto w związku z nadpłatą za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wycenić debet na koncie walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kto może wykonywać przeglądy kasków ochronnych oraz szelek bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak skorygować bilans otwarcia, który nie równa się bilansowi zamknięcia w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak wg MSR zaksięgować zakup 100% udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy dodatek zadaniowy należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakich kontach księgować koszty postępowania upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy podarowanie bonów pracownikom oraz stałym współpracownikom jest dla nich przychodem z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozella białolica i żółw stepowy podlegają rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak wykazać w rachunku przepływów (metoda pośrednia) sprzedaż środka trwałego nie w pełni umorzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy zaliczka zapłacona na koszty postępowania upadłościowego dłużnika jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Na jakim druku powinien rozliczyć się obywatel polski posiadający szwajcarski certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

RK

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie pracownicy niepedagogicznej przedszkola należy udzielić uzupełniającego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przegląd i czyszczenie klimatyzacji powinien odbywać się, gdy pracownicy przebywają w biurach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak i kiedy należy rozliczyć koszty poniesione przez spółkę cywilną na usługi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można rozliczyć w kosztach podatkowych odsetki od pożyczki zaciągniętej u wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dokonywane za pośrednictwem konta złotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podmiot sprzedający samochody używane może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT nagrody otrzymane w ramach programów partnerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wynagrodzenia w dobie, w której następuje zmiana czasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić obowiązek podatkowy VAT i kiedy powinna być wystawiona faktura VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy uznanie za dobrą współpracę, otrzymane od firmy DKV należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie na cele prywatne samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży w 2016 r. mieszkania otrzymanego w darowiźnie od rodziców w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szkoła publiczna jest przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne