Questions and answers

Czy rada pedagogiczna opiniuje kandydaturę na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy spółka komandytowa powinna wykazać w bilansie należne, ale niewniesione wkłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka może tworzyć analityki do kont bilansowych dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka zwolniona z VAT jest zobowiązana wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dostępu do webinaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż energii cieplnej jest opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż leadów powinna być oznaczona w nowym JPK VAT kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż licencji do krajów Unii Europejskiej należy oznaczyć GTU w JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy trzeba nosić maseczki na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ubezpieczony, który nie wyczerpał prawa do zasiłku chorobowego, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy urlop uzupełniający nauczyciela może rozpocząć się w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi przysługuje dzień wolny na opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wystawienie zlecenia na wykonanie badania w kierunku COVID-19 jest uwarunkowane zgodą pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zmianę godzin wykonywania pracę przez pomoc nauczyciela należy konsultować ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Do kiedy powinno być przyznane świadczenie wychowawcze na dziecko umieszczone w Domu Dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaka jest kategoria zaszeregowania kierownika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie dokumenty uprawniają nauczycielkę do otrzymania jednorazowego dofinansowania 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie premie miesięczne należy przyjąć do podstawy zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie środki ochrony należy stosować wobec pracowników wykonujących pracę na dachach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wprowadzić do systemu informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki jest okres amortyzacji dla prawa wieczystego użytkowania gruntu przyjętego w użytkowanie na okres 99 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy liczyć limit trzech umów o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo naliczać dni urlopu dla pracownika, któremu przedłużono umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak stosować klucz alokacji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć umorzenie części subwencji otrzymanej z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Kiedy pole-EM należy rozpatrywać jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w przestrzeni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca ma możliwość zmiany kasy fiskalnej na drukarkę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Którą umowę dzierżawy należy doliczyć do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne i FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Które fundusze stanowią fundusz podstawowy w spółdzielniach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na czym polega remont elementów konstrukcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik socjalny może wykorzystać dodatkowy urlop po przerwie w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie odmówić świadczenia pielęgnacyjnego na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien zmieniać wydane przez siebie zarządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ma udokumentować do naliczenia emerytury zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób postępować z odpadami w postaci zanieczyszczonego krwią czyściwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób prowadzić postępowanie, jeśli nowym właścicielem nieruchomości jest dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Za jaki okres pracodawca powinien wyrównać wysokość dodatku za staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Za jako okres należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można odliczyć fakturę wystawionej przez dzierżawcę lokalu za wykonaną wentylację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nowo zatrudnionemu pracownikowi szkoły należy przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne