Pytania i odpowiedzi

Jakie badania środowiska pracy pracodawca powinien przeprowadzić w strefie spawalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podatek VAT z tytułu korekty jest kosztem potrącalnym w momencie jego określenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy słusznie A takie transakcje traktuje jak WDT i eksport bezpośredni i stosuje stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zwolnić od podatku zapomogę finansową w kwocie 7.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu usług świadczonych przez firmę z Litwy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać wyboru zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi transportowe świadczone swoim samochodem osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenie niewypłacone bezrobotnemu należy traktować jako zobowiązanie wymagalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować koszty na ostatecznego odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółdzielnia jest zobowiązana dokonania zwrotu VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedając środek trwały, podatnik powinien zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Gdzie należy wykazać w sprawozdaniu różnicę z wyceny kredytu inwestycyjnego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do montażu drzwi w klasztorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć aktywa i rezerwy na podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy księgować produkcję wyrobów gotowych za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy podatnik prowadzący działalność ubezpieczeniową jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty rozliczane w czasie są kosztem uzyskania przychodu w momencie zaliczenia ich w koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy przedmiot umowy leasingu można wykupić "prywatnie", a następnie dokonać jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób potraktować refakturowanie sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich sytuacjach zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy nauczycielce będącej w ciąży można zaproponować uzupełnienie etatu w innych szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym zalicza się do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu można wypowiedzieć umowę o pracę w kwietniu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze można zaliczyć do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować tablicę multimedialną i jaką stawką ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dwudniowy urlop okolicznościowy przysługuje nauczycielowi w każdej z placówek, w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczać odsetki od środków walutowych powiekszajacych lokaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można ograniczyć wymiar zatrudnienia jednocześnie kilku nauczycielom tego samego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy faktura wystawiona samemu sobie daje rolnikowi prawo do odliczenia jej w gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy materiały dostarczone do wykonania prób poprawności działania maszyny zwiększają jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy w momencie dostarczenia linii produkcyjnej od naszej spółki matki do nas wystąpi WNT od tych wszystkich części?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż używanego samochodu spowoduje powstanie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego skutkuje zmianą warunków zabudowy w obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy szkoła może wynajmować i wydzierżawiać pomieszczenia osobom trzecim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy przekazać do urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze odliczania VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa pośrednictwa handlowego będzie opodatkowana na terenie Litwy czy też musimy rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak określić cenę ewidencyjną wyrobów (firma produkcyjna) i z czego powinna ona się składać?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za remont dachu uszkodzonego podczas huraganu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak "zdjąć" księgowo faktyczną kwotę zobowiązań/należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wydatek na remont hali możemy zaliczyć bezpośrednio w koszty firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć limit ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w deklaracji podatkowej zwrot na rachunek bankowy dokonanych uprzednio tzw. opłat półkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak postąpić, jeśli wykonawca przysłał informację, że pomylił się w cenach oferowanych pakietów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy staw, który jest własnością gminy, musi być ogrodzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dotacja do gospodarstwa rolnego jest rozliczana w PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne