Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury zakupu Volkswagena?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić środek trwały do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż lokalu w przypadku gdy zapłata nastąpi w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje poniesie podatnik, który nie złożył oświadczenia o rozliczeniu samodzielnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinnam rozliczyć pracownika, który używa samochód prywatny do celów służbowych za zgodą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto może wystawić zaświadczenie o konieczności sprawowania osobistej opieki nad hospitalizowanym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przychody wspólnoty powstałe w związku z adaptacją strychu na mieszkania są zwolnione z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej umowy sprzedaży wierzytelności oraz nabycie nieruchomości w zamian za przejęte długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować obciążenie pracowników kosztami prywatnych rozmów z telefonów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy umowę typu parforward należy wycenić i zaksięgować na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak księgować i rozliczać pieniądze przelane z jednego oddziału do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jaki numer NIP kontrahenta należy ująć w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować zakup licencji programu SAP na dodatkowe stanowiska komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jaka jest różnica między grupą międzyszkolną, a pozaszkolnym punktem katechetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zakup złomu miedzianego przez podatnika VAT od parafii rzymsko-katolickiej powyżej 1000 zł jest opodatkowany PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia może skorzystać ze stanu nieczynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy można dokonać odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy przed uprawomocnieniem się decyzji o wykreśleniu wychowanka bursy może on nadal przebywać w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w arkuszu ocen odnotowuje się uchylone decyzje dotyczące ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach podlega ochronie w każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może pozbawić pracownika wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy jest możliwe użytkowanie budynków bez odbioru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zmianę udziałowca w spółce z o.o. należy zgłosić do urzędu skarbowego na druku NIP-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe przekazania darowizny środków pieniężnych przez komandytariusza spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według którego stanu prawnego należy rozliczyć zbycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jaką stawkę należy przyjąć, obliczając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w przypadku zmiany wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy gmina powinna odprowadzić VAT od renty planistycznej wpłaconej w zamian za udziały w drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zoptymalizować wynagrodzenie prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne, aby można było stosować stawkę VAT 0% przy wywozie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować duplikat faktury, który dotyczy kosztów poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jakiej wysokości nalezy wykazać w deklarcji PIT-37 koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy rozliczając urlop wypoczynkowy pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy należy stosować zasadę proporcjonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie dokumenty należy złożyć aby wyrejestrować działalność spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku przerobienia środka trwałego w wyniku czego zmieni on przeznaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca może przejąć pracownika innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zamianę uprawnień do emisji CO2 z podmiotem UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować transakcję sprzedaży wytworzonych przez podwykonawców urządzeń i montażu w krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować zwrot premii przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Według jakiego kursu dokonać naliczenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy zawarte umowy są instrumentami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak utworzyć rezerwy na różnice przejściowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Od jakiej wartości i w jaki sposób amortyzować zbiornik ujawniony podczas inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami normatywnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania wpłaty na należność główną i odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek należny z tytułu refaktury za energię i wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek tworzenia scenariuszy narażenia dla stosowanych substancji i mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy za kradzież można udzielić pracownikowi nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne