Pytania i odpowiedzi

Jakie są wymagania do pracy w szpitalu psychiatrycznym na stanowisku terapeuty zajęciowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prezentować odpis aktualizujący zapasy w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy skorzystanie z usług belgijskiej firmy windykacyjnej jest równoznaczne z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy po zakończeniu działalności handlowej podatnik może nadal wynajmować lokal handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pojazdów czasowo niewykorzystywanych w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinien być księgowany koszt wywozu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie są skutki udzielenia pracownikom pożyczki ze środków obrotowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość licencji jednorocznej podlega wyksięgowaniu po okresie upływu jej ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakiej wysokości powinnam wykazać zobowiązanie w bilansie otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji rozbieżności SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie żądanych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można skierować pracownika jednocześnie na badania okresowe i kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować przedsięwzięcie jakim jest firma kamieniarska?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nota księgowa wystawiona zamiast faktury może być podstawą do rozpoznania wydatku w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wysokie składowanie palet zapakowanych kartonami z wyrobem bez umocowania ich do palety?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować dokumenty ubezpieczeniowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać toaleta dla niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Co powinien zawierać dokument dotyczący powierzenia obowiązków głównego księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób można wyliczyć koszty amortyzacji dla ustalenia dochodu z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie są warunki zapłaty za nabyte usługi na rzecz podmiotu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki na prace rozwojowe zakończone negatywnym efektem lub zaniechane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy kwota podatku od czynności cywilnoprawnych podnosi wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wyksięgować w księgach 2012 r. błąd popełniony w 2011 r. dotyczący umorzenia środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy księgować zmianę stanu produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupionych drzewek, które będą osłaniały zakład od kurzu i liści?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, który naruszył dyscyplinę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Gdzie podatnik powinien opodatkować towar sprzedany do Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy potwierdzenie operacji bankowej może być traktowane jako potwierdzenie odbioru korekty przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły w celu prowadzenia księgowości projektu unijnego powinien zatrudnić księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Do jakiej grupy i rodzaju sprzętu należy przyporządkować radia CB, odtwarzacze CD, głośniki i czujniki parkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymiana udziałów generuje po stronie udziałowców przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać korekty VAT w związku z ulgą na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy spółka jawna przekazuje do KRS wraz z zakończeniem roku sprawozdania o charakterze podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy za emerytów, którzy ukończyli 65 lat należy składać informacje o dochodach do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy firma powinna potrącać składki ZUS od świadczenia zasądzonego na poczet nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak udokumentować na gruncie VAT sprzedaż towaru dokonaną w zamian za świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu łodzi wodnej na cele marketingowo-reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak księgowo przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce jawnej i w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie uproszczenia w rozliczeniu rzeczywistych kosztów produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy poprawne jest wg MSR stornowanie różnic kursowych z pierwszym dniem kolejnego roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jakie są zasady nadawania numerów ewidencyjnych towarom w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać na koniec każdego miesiąca na kontach zespołu 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaka jest maksymalna ilość osób, które mogą być chronione przez związek zawodowy w jednej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne