Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć dopłaty do leków (refundację) po likwidacji apteki prowadzonej w formie spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przelew wierzytelności dokonany w następstwie umowy zamiany praw podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane przed otwarciem firmy należy opodatkować jak dochody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż ośrodka wczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy składki ZUS naliczone tego wynagrodzenia, a płatne do 15 stycznia należny wykazać w bilansie otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot składek emerytalno-rentowych za poprzednie lata dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy nieumorzona wartość starego ogrodzenia podwyższa wartość nowego ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy uzyskując dochód z najmu opodatkowanego ryczałtem, powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakie konta zaksięgować zwrot kwoty dotacji w instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kto sporządza dokument OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy należy wyłączać różnice kursowe pomiędzy podmiotami powiązanymi, spółką polską i zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować wniesienie akcji innej spółki na pokrycie kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować usługi programowania stacji lakierniczych w zakładach samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jeśli nauczyciel wykonuje pracę na zastępstwo w trakcie roku szkolnego, czy należy zapłacić mu za wakacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można skrócić urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy transakcje, których wartość nie przekracza 60.000 zł mogą być dokonywane w formie gotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką datę należy przyjąć jako datę przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy napis wewnątrz apteki: "Ceny hurtowe w godz. ..." jest zgodny z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy zakład pracy naliczając ZFŚS powinien uwzględnić byłego pracownika jako "własnego emeryta"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pielęgniarka może koordynować pracę ekipy sprzątającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jak wykazać w CIT-8/0 pobrany podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy do opłaty z tytułu posiadania psa należy stosować zasady zaokrąglania kwot?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy nowo otwarta jednostka otwiera księgi saldami jednostki zamykanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe do spłaty raty kredytowej w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nota księgowa za nieprawidłowy zwrot prasy jest kosztem podatkowym osoby obciążonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym roku podatkowym powinienem wykazać korekty deklaracji ZUS w księgach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy wykazać w bilansie zaliczkę otrzymaną w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy czasopisma zakupione dla potrzeb poczekalni w gabinecie ginekologicznym stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w bilansie otwarcia należy wykazać saldo konta 231?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na jakie konto należy zaksięgować środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszty sądowe poniesione przez podatnika oraz zapłacone odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przychody ze sprzedaży kwot mlecznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kogo należy powiadomić o decyzji skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum z powodu ukończenia 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak często należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zakup biletów dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje stwierdzenia przez ZUS bezzasadności zwolnienie lekarskiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Ile wyniesie opłata skarbowa za przebudowę i remont budynku handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2012 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy osoba dzierżawiąca grunt ma prawo zburzyć znajdującą się na nim nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy usługi biegłego sądowego stanowią usługi doradztwa, wyłączonego ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy anemometry czasowe podlegają sprawdzaniu prawidłowości wskazań?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej pozycji rachunku przepływów pieniężnych wykazać zmianę należności z tytułu zawartych umów leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy okres tymczasowego aresztowania, to okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy skorygować deklarację za grudzień, pomniejszając WNT o wartość całego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć przychody wyrażone w walucie w przypadku gdy właściwą fakturę poprzedza faktura zaliczkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy byli pracownicy po prywatyzacji przedsiębiorstwa są uprawnieni do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest prawidłowy dokument na sprzedaż samochodu używanego w WORD?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne