Questions and answers

Czy położna może pobierać krew u mężczyzn do badań laboratoryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pomiary przecowporażeniowe są obligatoryjne po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracowników z uprawnieniami SEP trzeba upoważniać do otwierania szafy elektrycznej i wymiany stycznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka komandytowa może wydłużyć swój rok obrotowy i zamknąć księgi dopiero 30.04.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sprzedaż określonych części do samochodów należy oznaczać w nowym JPK kodem GTU_7?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż wyrobów wentylacyjnych wykonanych z blachy musi być oznaczona w nowym JPK_VAT kodem GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła może korzystać z darmowych kont pocztowych na portalach tj. onet.pl, wp.pl?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy ścieki technologiczne z procesu biostabilizacji mogą być zbierane razem z odciekami z procesu bioremediacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy udział w gruncie i części nieruchomości wspólnej należy uznać jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy urząd miejski jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy usługi telekomunikacyjne świadczone dla jednostek i zakładów budżetowych należy oznaczać symbolem "EE"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w księgach wierzyciela należy w szczególny sposób zaksięgować umowę o przystąpieniu do długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wydzielenie lokalu użytkowego stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zakład z branży chemicznej może sam określić zasady przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zgłoszenie urządzenia może wyprzedzać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Ile razy można obniżyć wymiar czasu pracy pracownikom na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jaką podstawę do nagrody jubileuszowej przyjąć w przypadku równoległego obowiązywania dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak definiować pojęcie transakcji jednorodnej przy sprzedaży energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki dokument wystarczy do uznania wnioskodawcy w przedmiotowym postępowaniu za właściciela lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć sprzedaż towarów wraz z ich montażem przez podwykonawcę do kontrahenta z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy obliczyć, ile lat w szczególnym charakterze przepracowała nauczycielka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego w związku z obniżeniem etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak potwierdzić fakt że osoba pobierająca zasiłek stały odbywa karę pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak przekazać pracownikowi odpłatnie lodówkę wycofaną z użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą in minus od podatnika rozliczającego się metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadgodziny pielęgniarki zatrudnionej na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wykazać otrzymaną premię w dokumentach rozliczeniowych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe ZUS, jeśli pracownica łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wypłacać zasiłek macierzyński w przypadku zmiany wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zachować ciągłość prowadzenia ewidencji w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak zaksięgować zrzeczenie się prawa do działek przez spółdzielnię mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy podatnik może stosować ustaloną proporcję do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy zapisy w decyzjach dotyczące wymagań dla magazynowania odpadów można uznać za szczegółowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach można zwolnić pracownika, którego zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne