Pytania i odpowiedzi

Czy spółka z o.o. może świadczyć usługi na terytorium Niemiec w zakładach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka powinna być wysokość barierki przy zabezpieczeniu wykopu liniowego o głębokości 1,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może żądać od pracowników oświadczenia o posiadaniu rozrusznika serca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nagrody i prezenty przekazane przez urząd miasta na rzecz uczniów szkoły podstawowej, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z jaką częstotliwością w roku należy czyścić filtry klimatyzatorów powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką dokumentację należy sporządzić na okoliczność śmierci pracownika w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują minimalną dopuszczalną odległość drzew i krzewów od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy skutecznie dostarczać powiadomienia o walnych zgromadzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach podatkowych składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa gazociągu na terenach wykorzystywanych rolniczo wymaga tymczasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na czas budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć w celu ustalania różnic kursowych z tytułu spłaty pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy w sytuacji wykonywania usług o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu podatnikowi polskiemu przez kontrahenta szwedzkiego będzie podlegał opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powinno się rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. jest zobowiązana do składania sprawozdania rocznego wskazanego w § 11 r.d.s.b.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wolno za pomocą koparki transportować do głębokiego wykopu rury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty należy przygotować aby zlikwidować działalność spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można rozliczyć nocleg w zagranicznej podróży służbowej na podstawie rachunku z innego obiektu niż hotel?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi agencji muzycznej mogą być rozliczane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy całe wyposażenie salonu fryzjerskiego należy rozdzielić i każdy element rozpatrywać osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy z księgową pracującą w firmie można zawrzeć umowę na zastępstwo głównej księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy darowizna pieniężna otrzymana przez Izbę Gospodarczą powinna być opodatkowana, i w jaki sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć eksponaty muzealne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć transponder satelitarny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kupno samochodu od firmy, które korzysta ze zwolnienia od podatku VAT skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy środki z ZFŚS należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości, która pochodzi z rozwiązanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie syna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez matkę jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaprezentować refaktury w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy należy rozwiązać rezerwę na koszty wykonanej, ale niezafakturowanej i nieopłaconej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy objecie udziałów spółki z o.o. w zamian za nieruchomość rodzi obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki techniczne musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji sald?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaką stawką opodatkować usługę transportu do miejsca pracy, jaką pracodawca zapewnia pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do zwolnienia przy sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w opisanej poniżej sprawie należy wznowić czy wszcząć postępowanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co determinuje to, że w związku z prywatnym najmem jest się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki kurs stosować: średni NBP, czy kupna banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy kwalifikować rozliczenia międzyokresowe w ciągu roku, tzn. kiedy zaliczać do długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Czy wyliczając wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek należy uwzględnić również premie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dochodzi do WNT w związku z nabycie towaru od kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę zaliczkową na eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne