Pytania i odpowiedzi

Czy w opisanej poniżej sprawie należy wznowić czy wszcząć postępowanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co determinuje to, że w związku z prywatnym najmem jest się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki kurs stosować: średni NBP, czy kupna banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy kwalifikować rozliczenia międzyokresowe w ciągu roku, tzn. kiedy zaliczać do długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Czy wyliczając wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek należy uwzględnić również premie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dochodzi do WNT w związku z nabycie towaru od kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę zaliczkową na eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie podatnik ma obowiązki z tytułu zakończenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa produkcji wyrobów na kontach zespołu 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu przez spółkę z o.o. do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki rodzaj informacji udostępnianych przez bank obejmuje swoim zakresem art. 182 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy nabyte oprogramowanie, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, stanowi wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym można udzielić urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto jest uprawniony po śmierci pracownika do odprawy pośmiertnej oraz praw majątkowych po pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jakim dokumentem wprowadzić do magazynu towar zakupiony od rolników bez faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę zlecenia z kobietą w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy konieczne jest skorygowanie podatku odliczonego przy dokonywaniu zakupów związanych z wdrożeniem licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie w postaci wyjazdu integracyjnego sfinansowanego z ZFŚS należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakim dniu nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Na jakich zasadach należy zwrócić koszty szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy przy nabyciu samochodu na terenie Belgii dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy ustalić plan urlopów w programie kadrowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem poczty niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy pozbawienie prawa użytkowania wieczystego za odszkodowaniem podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakich zmian może dokonać zamawiający w formularzu SIWZ w ramach poprawy 'innej omyłki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy bank może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie nieściągalne wierzytelności zaliczone do kategorii straconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie dane powinien umieścić na fakturze rolnik sprzedający maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionego uprzednio jako aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pomiędzy wspólników dzielony jest "dochód" spółki przed zapłaceniem podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób wykazać WNT w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik sprzedający na złom środki trwałe może skorzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę transportu z Holandii do Polski dla kontrahenta z Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku obciążenia kosztami przestoju kontenera w porcie powstaje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy dodatnie i ujemne różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Rycielski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 170 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy na podstawie udziału w kamienicy można wewnętrznym dokumentem rozdzielić wydatki na właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy ogłosić przetarg unijny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zawierając kolejną umowę o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy można wskazać dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik może upoważnić swojego brata lub siostrę do odbioru świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

Kto ma obowiązek stosować MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy kwotę kosztów wyjazdu należy zaksięgować na konto ZFŚS łącznie z kwotą obciążenia innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować w kosztach reprezentacji wydatki na "kieszonkowe" dla członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy służba bhp w ramach obowiązków służbowych może prowadzić szkolenie okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy istnieje możliwość rozłożenia na raty opłaty za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien wręczyć pracownikowi pismo dotyczące nabycia prawa do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Gdzie opodatkować dochody z umowy o pracę przy podwójnym obywatelstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować ofertę, którą na skutek nieprawidłowego opisania, otwarto przed terminem otwarcia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy opiekun stażu powinien otrzymać dodatek funkcyjny również w czerwcu, jeśli staż nauczyciela kończy się w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Wawrzeńczyk Monika | Nieaktualne