Pytania i odpowiedzi

Co musi zawierać poprawnie złożone wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak zamówić usługę telefoniczną, która nie weszła w zakres odbytego przetargu na usługi telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w zbiorniku powstałym po eksploatacji węgla brunatnego znajduje się woda stojąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Według jakiego wzoru należy przygotować zgłoszenie instalacji spawalniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy podwójnie opłacono fakturę za usługę najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty stanowią podstawę wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Według jakich przepisów należy sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki z NewConnect?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż na rzecz kontrahenta z Cypru części na statek polski stacjonujący w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy komisja socjalna może żądać kopii zeznań rocznych na potrzeby ustalenia sytuacji materialnej gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak potraktować fakturę za urządzenie do diagnostyki pojazdów z Chin, jeśli płatności dokonała osoba trzecia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto powinien pokryć koszty dowozu zwłok w przypadku śmierci pracownika w trakcie wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy urlop wychowawczy zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zbycie samochodu przez wspólnika spółki np. po dwuletnim użytkowaniu będzie podlegać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadów można zaliczyć małe kawałki metalu, ogarki elektrod?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kto powinien określić szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jaki dzień należy otworzyć księgi spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Komu przysługuje renta rodzinna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować koszt usługi "najmu pracowników"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować niepodzielony zysk ze spółki jawnej wnoszonej aportem do spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy kierownik apteki może być zatrudniony na kontrakt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełniać kierownik przychodni w SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki związane z promocją książki przez wydawnictwo mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować przychód uzyskany ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę oddelegowania personelu do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu marży uwzględnia się kwoty brutto faktur zakupu otrzymanych od innych podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okres wakacji można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko, które uzyskało dochody z umów zlecenia poniżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłata świadczenia urlopowego pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia albo ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Co to jest "kopia decyzji", o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić w zakładzie taką osobę, która nie jest zameldowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować przychód uzyskany ze zbycia ekspektatywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto może poświadczyć kopie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, udostępniających wykonawcy własne zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy małżonkami, między którymi istnieje wspólność majątkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za jaki okres pracodawca powinien wystawić dla pracownika świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie wydatek z tytułu prowizji od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach po raz pierwszy pracodawca może skorzystać z nabytej ulgi przy dokonywaniu wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

W jaki sposób stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie koszty można zaliczyć do kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować wypłaconą dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zasadny jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakich czynności należy dokonać, aby zmienić towar handlowy na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rozszerzając działalność gospodarczą o działalność handlową można opodatkować ją ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę PCC należy uiścić w sytuacji, gdy podatnik po kilku latach zgłasza pożyczkę do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą za zeszłoroczne media?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wartość zakupu wyrażoną na fakturze w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od którego miesiąca nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy przenosząc własność nieruchomości w trakcie roku trzeba korygować deklaracje złożone na początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ustalić termin naliczania amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie podatnik może odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy opodatkować otrzymane odszkodowanie z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek oddania dnia wolnego dla pracownika za czas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć kupno obrazów od artystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy stypendium przyznane przez Urząd Marszałkowski podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony w sekcji kadrowej może mieć zakres czynności dotyczący tematyki transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w 1980 r. była określona wymagana odległość silosu zbożowego o pojemności 150 ton od budynków zagrody rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne