Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT przy eksporcie towarów w przypadku awarii systemu ESC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielane usługi weterynaryjne są świadczeniami zdrowotnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nowowybudowanego sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Kto powinien być stroną umowy rachunku bankowego dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2017 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację na przygotowanie do prowadzenia nowej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu usługi internetowej i abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży we wrześniu 2012 r. gruntu nabytego w 2002 r. trzeba odprowadzić VAT od sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może obciążyć inną jednostkę budżetową wystawiając notę księgową obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Gonet Wojciech | Nieaktualne

Czy zezwolenia na alkohol wydawanie przez gminę stanowią niepodatkowe należności przypisane czy nieprzypisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Po jakim kursie wyliczyć prowizję z faktury za walutomat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy wartość biletu lotniczego i noclegu zagranicznego udziałowca spółki z o.o. stanowi jego opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za wykonane roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy import usług wystąpi w sytuacji, gdy polski podmiot korzysta z usług podmiotu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługa sposnoringu wykonana przez polskiego podatnika na rzecz jego zagranicznego kontrahenta, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniobirca podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można dokonać odwołania pracownika w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką kwotę należy potrącić z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy prowizje należy uwzględniać przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przysługuje pracownicy urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią ojczyma?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy miejscem pracy może być siedziba pracodawcy dla pracowników wykonujących przebywających w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy należy uprzednio odwołać skarbnika gminy, aby doszło do skutecznego rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy inwestor może otrzymać informację, kto złożył donos do Sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy brak wypełnienia karty obiegowej, nie może być podstawą niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak ujawnić działkę w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakim dokumentem powinniśmy obciążyć firmę transportową wartością niezwróconych palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co zrobić z ofertą, w której wykonawca nie wskazał wymaganych w SIWZ podzespołów i innego wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć produkcję w toku i konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów w przypadku usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy należy objąć inwentaryzacją katalogi zakupione w celu bezpłatnego przekazania odbiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy można pracownikowi zatrudnionemu na część etatu np. 3/4 etatu udzielać urlop "na godziny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy na wniosek pracownika można wypłacić mu przysługującą nagrodę jubileuszową z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownica będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować koszty udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można zakup mikrofalówki (odkurzacz, sprzęt AGD) za 400 zł zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakich zasadach mały podatnik może korzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej opłatę za utrzymanie i obsługę serwerów w systemie informatycznym BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych przyjęcie i wycenę odpadu oraz koszt wytworzenia i sprzedaży palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszt wynajmu toalet toi-toi podczas trwania modernizacji obiektu podwyższa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż akcji otrzymanych nieodpłatnie od pracodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jak sposób gmina może odzyskać od właściciela psa środki poniesione na zapewnienie psu opieki w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinienem skorygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy organy podatkowe mają podstawę do kwestionowania deklaracji VAT i ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności koncesji choć termin jej obowiązywania minął?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy dozwolone są przesunięcia środków pieniężnych między spółkami z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest przychodem pracownika wartość karty doładowującej do prywatnego telefonu otrzymanej od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może ująć w kosztach fakturę wystawioną na swoją firmę za pobyt w hotelu swojego podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak opodatkować u źródła wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy skreślenia na KPO z parafką są zgodne z wymaganiami prowadzenia ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na konserwację i naprawę sprzętu telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne