Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy należy uprzednio odwołać skarbnika gminy, aby doszło do skutecznego rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy inwestor może otrzymać informację, kto złożył donos do Sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy brak wypełnienia karty obiegowej, nie może być podstawą niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak ujawnić działkę w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakim dokumentem powinniśmy obciążyć firmę transportową wartością niezwróconych palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co zrobić z ofertą, w której wykonawca nie wskazał wymaganych w SIWZ podzespołów i innego wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć produkcję w toku i konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów w przypadku usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy należy objąć inwentaryzacją katalogi zakupione w celu bezpłatnego przekazania odbiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy można pracownikowi zatrudnionemu na część etatu np. 3/4 etatu udzielać urlop "na godziny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy na wniosek pracownika można wypłacić mu przysługującą nagrodę jubileuszową z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownica będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować koszty udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można zakup mikrofalówki (odkurzacz, sprzęt AGD) za 400 zł zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakich zasadach mały podatnik może korzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej opłatę za utrzymanie i obsługę serwerów w systemie informatycznym BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Jak prawidłowo podatkowo rozliczyć kwotę ubezpieczenia mając na uwadze, że wartość samochodu przekracza 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych przyjęcie i wycenę odpadu oraz koszt wytworzenia i sprzedaży palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszt wynajmu toalet toi-toi podczas trwania modernizacji obiektu podwyższa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż akcji otrzymanych nieodpłatnie od pracodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jak sposób gmina może odzyskać od właściciela psa środki poniesione na zapewnienie psu opieki w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinienem skorygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy organy podatkowe mają podstawę do kwestionowania deklaracji VAT i ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności koncesji choć termin jej obowiązywania minął?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy dozwolone są przesunięcia środków pieniężnych między spółkami z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest przychodem pracownika wartość karty doładowującej do prywatnego telefonu otrzymanej od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może ująć w kosztach fakturę wystawioną na swoją firmę za pobyt w hotelu swojego podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak opodatkować u źródła wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy skreślenia na KPO z parafką są zgodne z wymaganiami prowadzenia ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na konserwację i naprawę sprzętu telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy podatek powiększa wartość środka trwałego czy można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób przypisywać w czasie koszty podatkowe nowemu udziałowcowi spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować dla prac polegających na montowaniu napędów do bram wjazdowych na posesje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy pedagogowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły może wręczyć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku jednorodzinnego może być sporządzony na mapie w skali 1:1000?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na wymianę instalacji gazowej na bardziej wydajną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy ośrodek może przyznać becikowe na dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nauczyciel może otrzymać nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne przed dniem 31 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy właściwym kursem do rozliczenia transakcji zakupu jest kurs z faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT z faktury za udział pracowników w spartakiadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup ubezpieczenia dla naszych pracowników dokonany u szwedzkiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki powinien spełniać polski pracodawca w przypadku delegowania pracowników do Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak zakwalifikować wg KŚT regały i usługę ich montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie grupy środków trwałych można sprzedać ze stawką ZW i jakie warunki muszą być spełnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy baza transportowa musi posiadać urządzenia do magazynowania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób w opisanej sytuacji firma blacharsko - lakiernicza powinna zgłosić instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy uwzględnia się LZO z nakładania spoiwa w pozwoleniu emisyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób pod kątem VAT opodatkować nieodpłatne przekazanie sprzętu podczas organizowanego obozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne