Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób należy zakończyć wszczęte postępowanie w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z przedawnionych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie wygasa dług celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien prowadzić dyrektor niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest przesłuchanie świadka po zakończeniu kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczenie pracy w miejscu oddalonym od siedziby pracodawcy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy zakup znaczków pocztowych emitowanych przez niemiecką pocztę należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy prowadzący dwa rodzaje działalności musi wyodrębnić dwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymane lody na promocję stanowią przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kierownik SPZOZ udzielający świadczeń w tym podmiocie powinien mieć w umowie o pracę rozdzielone obie funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Na jakim koncie zaksięgować zwrot odsetek bankowych do instytucji, od której otrzymaliśmy dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód podatkowy w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana kartą kredytową w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zakupy jednostki budżetowej z uwzględnieniem proporcji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia limitu 20.000 euro dla amortyzacji samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Prokop Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać koszty eksploatacji wynajętego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe przeniesienia nieruchomości ze spółki partnerskiej do spółki cywilnej lub jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość zakupu towarów, które podlegały obowiązkowej utylizacji, można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa córce generuje podatek dochodowy od osób fizycznych u przekazującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych jeżeli za poprzedni rok wykazano stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zestaw mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego o wartości pow. 20.000 zł można amortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pakiet MS Office Home, wykorzystywany w działalności gospodarczej, może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji można przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w celu wykonania obowiązku oczyszczenia rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na 7/40 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Pod jakim symbolem KŚT zakwalifikować tzw. pomoc drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik by móc objąć stanowisko głównego księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do refundacji kosztów za zakup dwóch par okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

W jaki sposób dokonać obliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jaką stawką VAT powinnam wystawić fakturę dla firmy, której świadczyłam usługę przewozu pasażerów jachtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt nakładów związanych z uruchomieniem instalacji kilku wyleasingowanych zbiorników LPG?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT przy eksporcie towarów w przypadku awarii systemu ESC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielane usługi weterynaryjne są świadczeniami zdrowotnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nowowybudowanego sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Kto powinien być stroną umowy rachunku bankowego dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2017 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację na przygotowanie do prowadzenia nowej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu usługi internetowej i abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży we wrześniu 2012 r. gruntu nabytego w 2002 r. trzeba odprowadzić VAT od sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może obciążyć inną jednostkę budżetową wystawiając notę księgową obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Gonet Wojciech | Nieaktualne

Czy zezwolenia na alkohol wydawanie przez gminę stanowią niepodatkowe należności przypisane czy nieprzypisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Po jakim kursie wyliczyć prowizję z faktury za walutomat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy wartość biletu lotniczego i noclegu zagranicznego udziałowca spółki z o.o. stanowi jego opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za wykonane roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy import usług wystąpi w sytuacji, gdy polski podmiot korzysta z usług podmiotu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługa sposnoringu wykonana przez polskiego podatnika na rzecz jego zagranicznego kontrahenta, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniobirca podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można dokonać odwołania pracownika w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką kwotę należy potrącić z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy prowizje należy uwzględniać przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przysługuje pracownicy urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią ojczyma?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy miejscem pracy może być siedziba pracodawcy dla pracowników wykonujących przebywających w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne