Pytania i odpowiedzi

Jak w przedstawionej sytuacji przedsiębiorca powinien ustosunkować się do zarządzeń pokontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Jak podatnik powinien potraktować nadpłacony w styczniu podatek VAT, który wyniknął z nowej proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych zakup wyposażenia do niezakończonej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w okresie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy jednostka budżetowa powinna przekazać do urzędu miejskiego korekty okresowe deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można zobowiązać pracownika do podpisu w kartotece wyposażenia w odzież ochronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na stanowisko głównej księgowej jednostki CKZiU musi być przeprowadzony konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy składka ubezpieczeniowa powinna być uznana za przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszt noclegu, który ponosi spółka, stanowi dla pracowników przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jakiej formie przekazać wybudowaną halę do samorządowego zakładu budżetowego wiedząc?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto obecnie powinien wydać skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Jak należy prawidłowo prowadzić ewidencję przekazanych kontrahentom prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować anulowanie zapłaty odsetek karnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy spółka powinna przeksięgować lokal z inwestycji na środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wyroby gotowe można księgować wraz z marżą, czy konieczne jest wyliczenie kosztu wytworzenia wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Po jakich cenach odpady powinny być przyjmowane na stan i po jakich rozchodowywane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy ekwiwalent za czyszczenie umundurowania podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w szkole macierzystej należy złożyć do akt osobowych nauczyciela pisemne polecenie uzupełnienia etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co może zrobić pracodawca, jeśli pracownik nie zgadza się na zmniejszenie zakresu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zostać przedłużony nauczycielce do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć obywatela Holandii zatrudnionego w Polsce na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup inhalatora oraz leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób spółka jednoosobowa powinna rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Po jakim czasie ze względu na niskie obroty można zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy Miejska Instytucja Kultury powinna zapłacić VAT z tytułu świadczonej usługi reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak współwłaściciele wynajmujący halę magazynową powinni rozliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy do wniosku o nagrodę kuratora dołącza się na oddzielnym piśmie opinię rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek weryfikacji złożonych przez kandydata na dyrektora szkoły stosowanych oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynajem siły roboczej zagranicznemu podmiotowi może spowodować powstanie zagranicznego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż środków trwałych i wyposażenia zakupionych z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy raport imienny do ZUS powinien być wyzerowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób określić pracownikowi dopuszczalną liczbę godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Kobus Iwona | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych wykonanie napisu informacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawiać faktury z tytułu tantiem z USA za rozpowszechniani gier komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony z faktury za usługi prawne założenia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej można skierować osobę poza kolejnością do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy dywidenda wypłacona belgijskiemu udziałowcowi podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku wykonania usługi transportowej na cudzym sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja odsetek od pożyczki udzielonej jednostce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy odliczeniu podlega VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu zaklasyfikować zakup obsługi administracyjno-technicznej domeny internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak należy ująć fakturę VAT od niemieckiego kontrahenta z adnotacją "podatek rozlicza nabywca" za dostawę z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać przychody ze sprzedaży dokonywanej na warunkach DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakim sankcjom podlega zachowanie polegające na "wydzierżawieniu", czy też udostępnieniu rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na artykuły promocyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać rezerwę na zarządzanie kryzysowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne