Pytania i odpowiedzi

Czy wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy gmina A jest właściwa do skierowania strony do DPS i ponoszenia odpłatności za jego pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak GOPS powinien sklasyfikować odpis na ZFŚS, dotyczący emeryta tej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy zakład powinien rozszerzyć wniosek o likwidację odcinka starego koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak wykazać do VAT sprzedaż samochodów zakupionych w Dubaju i oclonych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zleceniodawca może żądać od zleceniobiorcy zwrotu zapłaconych za niego składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rozbudowa wiaty o ściany i bramę garażową stanowi samowolę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Od jakiego dnia należy naliczyć wyższy dodatek dla pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakiej dacie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, który stał się jedynym wspólnikiem spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy wnuk jest uprawniony do uzyskania kopii dokumentacji pracowniczej dziadka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Co zrobić w przypadku niedopełnienia obowiązku nabicia na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy utracić dochód z roku bazowego i zrobić dochód uzyskany za miesiąc kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy pracownik OPS nabywa prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni zgodnie z art. 121 ust. 3 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować dochody z tytułu oddania w użytkowanie udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak liczyć dochód z zagranicy w euro do becikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wypłacone odszkodowanie może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieściągalna wierzytelności obce można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka komandytowa musi złożyć CIT-8 za okres do dnia wykreślenia z KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowe jest kopiowanie legitymacji studenckich i przechowywanie kopii w dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak rozliczyć spółkę z o.o., która występuje ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać wydatki na pracownika, który podnosi kwalifikacje zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wytwórca może wozić bez pozwolenia na transport wytworzone przez siebie odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Nieć Anna | Aktualne