Pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany nastąpią od dnia 1 stycznia 2013 r. w zakresie stosowania mechanizmu reverse charge?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dokładnie uwzględnić na liście płac świadczenie stomatologiczne finansowane przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nabycie przez pracodawcę od pracownika komputera będzie podlegało opodatkowaniu PCC i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy dla pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup międzynarodowych biletów lotniczych dokonany w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich korekt konsolidacyjnych należy dokonać przy konsolidacji sprawozdań obu spółek metodą pełną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakiemu nadzorowi podlegają hydrauliczne urządzenia podnośnikowe do wysokości 100 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy zleceniodawca musi odprowadzić pełne składki ZUS za zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Na jakich zasadach można rozłożyć na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie żonie wyposażenia do sali fitness polega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób fakturować transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Od jakiego dnia należy liczyć za zwłokę z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób zrekompensować głównemu księgowemu pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaka jest norma czasu pracy psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować notę rozliczającą prąd za okres obejmujący 2 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy w związku z zakupem towaru ze Szwajcarii podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy obwoźna sprzedaż gazu płynnego wymaga uzyskania koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej powinni rozliczać przychody w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować odsetki od środków rachunku bankowego dotyczące Funduszu Spójności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja towaru wydanego na nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak spółka powinna zaksięgować dopłaty do kapitału innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dokumentacja księgowa spółki z o.o. powinna uwidaczniać zapisy obciążeń hipoteką i roszczeń wobec banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy w przypadku świadczenia usług kierowania pojazdem ma zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może wycofać zgodę na urlop wypoczynkowy po chorobie przypadającej po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w samochodzie osobowy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa o przelew wierzytelności na zabezpieczenie podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować rów o symbolu W znajdujący się na działce budowlanej o symbolu Bp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki z ZFRON podlegają potrąceniu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR kocioł CO będący towarem wystawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nabywanie plików poprzez portal internetowy może podlegać opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować wydatki na wymianę pieca w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych dróg należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy okres samozatrudnienia w Hiszpanii w latach 2006-2009 można doliczyć do okresu stażu pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy od węzłów ciepłowniczych zainstalowanych nie w cudzych budynkach mieszkalnych powinniśmy płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy należy zapłacić podatek i złożyć korektę PIT-39 w przypadku remontu własnego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie otrzymaną w 2012 r. fakturę za odprowadzanie ścieków dotyczącą okresu 2010-2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy gmina ostatniego stałego pobytu osoby bezdomnej powinna zwrócić koszt sprawienia pogrzebu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy należy ująć przychód z tytułu refundacji za leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży budynku (hali) wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie świadczenia należy doliczyć do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela za okres lipiec - sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo zwolnić członka związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy zmniejszającego zatrudnienie poniżej 20 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Co dla pracodawcy oznacza zapis dotyczący zatrudnienia "praca w warunkach chronionych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne