Pytania i odpowiedzi

Czy spółka akcyjna może dokonać sprzedaży waluty i czy taka sprzedaż podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować różnice wynikające z przeliczenia wartości towaru przed otrzymaniem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za okulary osoby, która uległa wypadkowi na terenie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy dofinansowanie z zfśs wycieczek organizowanych przez pracowników jest zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może doliczać klientowi transport do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć i opodatkować wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie możliwości i korzyści daje zastosowanie art. 178 ustawy Prawo ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można nie amortyzować środka trwałego wprowadzonego do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć słuchawki lotnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy bank ma prawo telefonicznie weryfikować dane kredytobiorcy takie jak: zatrudnienie albo wysokość zarobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy nabywanie wierzytelności z umów pożyczek przez fundusz inwestycyjny jest opodatkowane PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki z ZFŚS stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu prowizji ze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy środki trwałe nienadające się już do użytku ani naprawy można np. spalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób odłączyć od sprzedawanego środka trwałęgo jego część?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o upadłość, czy są jakieś warunki do spełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kto przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych niepobrane opłaty i prowizje od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy księgowy podział wyniku spółki komandytowej stanowi przychód sp. z o.o. będącej komplementariuszem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy pełnomocnik ds. informacji niejawnych to musi być pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie są zagrożenia prawne przy samofakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymane aportem domeny powodują powstanie podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od opłaty za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w statucie podmiotu leczniczego winny być wymienione wszystkie stanowiska kierownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku hakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie VAT niesie za sobą wcześniejszy wykup samochodów z leasingu w celu ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na reklamę oraz na sponsoring są kosztami uzyskania przychodów podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować w księgach zakup euro w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa odsprzedawanych paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować kwoty pobrane przez bank dotyczące faktury, która już wcześniej została rozliczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy do kosztu wytworzenia środka trwałego na własne potrzeby należy doliczyć także koszty wydziałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszt ubezpieczenia samochodu zastępczego należy ujmować w kosztach podatkowych poprzez kilomentrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy po odbyciu praktyki absolwenckiej można opłacać składki ZUS na preferencyjnych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy starosta może zwrócić się do RZGW o przeprowadzenie kontroli dotyczącej utrzymania wód oraz urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić całą procedurę na podstawie art. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy zamawiający może żądać na etapie składania ofert, aby do oferty załączona była kopia umowy konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy Wykonawca, którego oferta została wybrana może zmienić formę wniesienia wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy wygrana samochodu w konkursie wywołuje skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy odpłatna czynność zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na czas nieobecności członka komisji przetargowej można do komisji powołać inną osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy rodzinny wywiad środowiskowy może być przeprowadzony z osobą niepełnoletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy i po jakim kursie powinna być wystawiona faktura w przypadku zawarcia umowy leasingu zwrotnego maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować wynajem ciągnika rolniczego bez obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować przejęcie ruchomości dłużnika na poczet nieuregulowanych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne