Pytania i odpowiedzi

Czy latawce, deska i olinowanie stanowiące zestaw do windsurfingu mogą być amortyzowane jako jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak potraktować obciążenie kontrahenta kosztami diet wypłaconych pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób inwestor może ustalić status danej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż za pośrednictwem terminalu cegiełek na rzecz fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od zakupu telewizora do ciężarówki można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla prac wykonywanych na dworcu kolejowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy szkoleniowej z zakresu szkoleń okresowych bhp zaliczyć stanowisko - fizjoterapeuta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zapłaty PCC w przypadku osoby sprzedającej swoje używane meble?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy różnice powstające przy rozliczeniach między dwoma firmami stanowią podatkowe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Co zrobić w przypadku wniesienia wadium bez złożenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować nabyty od dewelopera lokal użytkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa altany jest dozwolona na terenie oznaczonym symbolem MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy wspólnik spółki cywilnej nie musi zgłaszać się do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo przeliczać wartości wyrażone na fakturze w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę i symbol PKWiU należy zastosować do usługi odśnieżania, usuwania śniegu i lodu z dachów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować opłatę z tytułu odprowadzenia nadmiernie zanieczyszczonych ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na jakim koncie księgować powstanie zobowiązania od firmy trzeciej wynikające z podpisania porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy ciągniki rolnicze mogą odbierać selektywnie zebrane odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy stanowisko sekretarza szkoły jest stanowiskiem kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak brzmi definicja pojęć: "facjatka" i "lukarna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jaki kod odpadu nadać zdemontowanym reklamom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać usługę w sytuacji, gdy przed odebraniem faktury zmarł jej nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy do bilansu półrocznego muszę dokonać wyceny kontraktów spełniających kryteria umów długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy sprzątanie stanowiska pracy wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można w kolumnie 15 PKPiR ewidencjonować niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wydatki finansowane dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie uprawnienia musi posiadać pracownik, który wykonuje cięcie termiczne z użyciem butli gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczyć wyrazony w walucie koszt zapłaty za nocleg dokonanej za pomocą karty służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy z faktury za usługi gastronomiczne podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy sprzeciw organu niższego rzędu wobec budowy altany na terenie oznaczonym w mpzp jako MN, będzie słuszny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zdefiniować pojęcie "praca w godzinach nadliczbowych celem usunięcia awarii"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu usług budowlano-montażowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią w sytuacji, gdy fundacja opuści lokal, na który czyniła nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy używane próbnie urządzenie może być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu prowizji w pośrednictwie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

W jakim paragrafie dochodów należy wykazać należne gminie 5% z tytułu pobytu w środowiskowym domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować reklamację naszych wyrobów gotowych sprzedanych w latach poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować emisję obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak przeprowadzić kompensatę wzajemnie udzielonych pożyczek przez dwie powiązane spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować połączenie dwóch niezależnych spółek kapitałowych metodą nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne