Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu usług budowlano-montażowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią w sytuacji, gdy fundacja opuści lokal, na który czyniła nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy używane próbnie urządzenie może być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu prowizji w pośrednictwie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

W jakim paragrafie dochodów należy wykazać należne gminie 5% z tytułu pobytu w środowiskowym domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować reklamację naszych wyrobów gotowych sprzedanych w latach poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować emisję obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak przeprowadzić kompensatę wzajemnie udzielonych pożyczek przez dwie powiązane spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować połączenie dwóch niezależnych spółek kapitałowych metodą nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak postąpić z pieczątkami imiennymi po byłych pracownikach, które na dzień dzisiejszy są niepotrzebne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak spółka powinna rozliczyć półfabrykaty, z których produkowany jest wyrób gotowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy kupując udział w nieruchomości można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować koszty zakupu towarów w PKIR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zmusić zarządzającego składowiskiem do badań wód powierzchniowych w fazie poeksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy delegacje wypłacone nakazem francuskiej inspekcji pracy można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy artykuły gastronomiczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wartości netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie zadania gmina może przekazać do samorządowego zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Gonet Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć opłatę za rezerwację lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Po jakim kursie i z którego dnia należy rozliczyć dietę przedsiębiorcy z wyjazdu służbowego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest termin dokonania opłaty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT najem maszyn budowlanych dokonywany w Polsce przez włoską firmę mającą polski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaż broszur instruktażowych z zestawem ćwiczeń rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący działalność jako agent turystyczny może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikom jednostek, które zostaną połączone w zespół należy wystawić świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie udzielonej pożyczki z uwzględnieniem VAT i przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować emisję nowych udziałów i podwyższenie kapitału podstawowego spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracownik oddelegowany powinien posiadać formularz A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy dostawy częściowe rodzą powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie uznać za koszt uzyskania przychodu wydatek na bilet lotniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakich formalności musi dopełnić podatnik, który utracił prawo do opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaewidencjonować przyjęcie i zużycie do własnej produkcji wody powierzonej przez inną firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować zasilenie konta dewizowego z konta złotówkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać odpisy aktualizujące wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana wypłata zaliczki i dywidenda?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy jest możliwe zastosowanie stawki VAT 8% w przypadku montażu żaluzji w obiektach budownictwa mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż złomu, który stanowi w świetle prawa cudzą własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są terminy sporządzania deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli omyłkowo została obciążona firma, której transakcja nie dotyczyła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na podstawie jakiej umowy może być zatrudniony kierownik apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT faktury prognozowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie jest właściwe KŚT i stawka amortyzacji dla centrali telefonicznej, systemu nagłośnienia i CB radia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zamówić komputery w ramach dwóch różnych projektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca przekazując wypłatę zasiłku chorobowego pracownika do ZUS musi poinformować ZUS o zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Według jakich stawek amortyzować dłutownice do kół zębatych oraz piec głębinowy do nawęglania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT import usług i towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy błędne wskazanie daty zawarcia umowy o pracę ma wpływ na ważność zawartego porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy okres odbywania stażu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze dokumentującej transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak wprowadzić w zakładzie pracy nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy spółka powinna wystawiać informację PIT-8C dla pracowników kontrahenta, którym zapewnia noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne