Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sprawozdania finansowe spółki przekształconej będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaki przyjąć czas pracy dla pracowników handlowych i serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym przysługuje dofinansowanie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym może być zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od opłaty za przedterminowe wykupienie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp powinien odbyć szkolenie wstępne tj. instruktaż ogólny i stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wykup samochodu z leasingu oraz koszty jego przerejestrowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce z o.o. wniesienie aportu w postaci praw do domen internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy polisa ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem limitu dla jednego wypadku jest dokumentem prawidłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na korę drzewną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować udział firmy w sympozjum naukowo-technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika jego rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot zasiłku opiekuńczego na dziecko wraz z odsetkami na konto ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę składek na ubezpieczenie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy Zamawiający planuje zakup kolejnych infokiosków, a dotychczasowymi zarządza już jeden wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna ewidencjonować koszty na wytworzenie nowych programów wg MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży koszy upominkowych zawierających owoce i słodycze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakupione przez przedsiębiorcę kupony premiowe dla kontrahentów podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od kosztów, które refakturuje na swojego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wyceniać dla potrzeb CIT rachunek walutowy i operacje przychodu i rozchodu na tym rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Gdzie pracodawca powinien uregulować kwestie dotyczące wypłaty dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć stanowiska do gry w squash i z jaką stawką należy je amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT wygraną w konkursie w postaci bezpłatnego najmu lokalu biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak traktować umowy zawierane z podmiotami powiązanymi w zakresie obowiązku tworzenia dokumentacjic en transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki system czasu pracy wprowadzić w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podczas przebywania dziecka w szpitalu pracownica może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wystawiona przez spółkę faktura jest prawidłowa i czy prawidłowo dokonano rozliczenia wpłaconej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu paliwa do kosiarki, wykorzystywanej na obszarach leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabyte od kontrahenta zagranicznego usługi przejazdu autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od faktury, na której błędnie zawyżono kwotę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur za usługi drukarskie, noclegowe i gastronomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę wynajęcia autokaru w celu przewozu pracowników na imprezę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opłaty drogowe oraz opłaty za autostradę uiszczone w Niemczech stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu bezpłatnego w okresie od sierpnia do października?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobie fizycznej, która dokonała sprzedaży rzeczy ruchomej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy zespół powypadkowy może uznać zdarzenie za wypadek przy pracy z winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo ujmując w przychodach PKPiR wpłaty w momencie ich otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zmiany warunków zatrudnienia nauczycielowi kontraktowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy akt notarialny może być podstawą odliczenia VAT od zakupu lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaki jest termin odliczenia VAT z faktury za pakiet transmisyjny oraz aktywację numeru do systemu monitorującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi szkoły można wliczyć do pracowniczego stażu pracy, pracę w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne