Pytania i odpowiedzi

Jak należy interpretować zapisy art. 36 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Ile czasu ma podatnik na ustosunkowanie się do wezwania z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przeliczyć wartość sprzedawanego towaru z euro na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zwrot nadpłaty w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki jest prawidłowy termin złożenia deklaracji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej odsetki bankowe od wpłaconego na poczet kaucji wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie wymiary powinien mieć gabinet stomatologiczny w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy dopuszczają krzyżowanie się dróg personelu i rodzin w obrębie zespołu porodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak zakwalifikować koszty treningu motywacyjnego dla pracowników oraz konsultacji dla dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak opodatkować nieruchomość, która została zakupiona w celu jej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka jest procedura niszczenia dokumentów finansowo-księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup wina w celach kolekcjonerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie programu komputerowego od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę powinna zastosować gmina przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy wpisać do PKPiR prowadzonej metodą uproszczoną wydatek w postaci raty leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczenia z jednej faktury różnych pozycji w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży towaru za pośrednictwem Internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umowa użyczenia lokalu zawarta z członkami najbliższej rodziny podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba zatwierdzająca SIWZ powinna podpisać druk ZP-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy udzielić urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dzieci dla panny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak obliczyć utracone wynagrodzenie pracownika wezwanego do sądu w charakterze powoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto ma obowiązki sprawozdawcze wobec Narodowego Banku Polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy kwoty przekroczenia limitów w delegacji zagranicznej należy doliczyć pracownikowi do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy za okres umowy o naukę zawodu należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy prawa pracy zakazują ciągłego zatrudniania pracowników w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość odprawy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za miesiące wypowiedzenia, w których pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie formalności należy podjąć w spółce jawnej po śmierci współwłaściciela w miejsce którego weszli spadkobiercy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokonując wypłaty świadczenia z ZFŚS w kasie pracodawca jest nadal zobowiązany do realizacji zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku oddelegowania pracownika do pracy za granicą można skorzystać ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy odprawę pośmiertną w wysokości wyższej od określonej w k.p. należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jakiej części dzieci ponoszą opłatę za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować linię produkcyjną do peletu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy każdy oddział w szpitalu musi posiadać własną izolatkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nadal obowiązkowe jest posiadanie w placówkach zdrowotnych lamp bakteriobójczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy nakazujące dostęp do tlenu w oddziale psychiatrycznym oraz zamontowania krat w tym oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak zaksięgować i rozliczyć wniesienie aportu polegającego na przeniesieniu praw do najmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie warunki lokalowe musi spełnić oddział dzienny psychiatryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniach laboratorium mikrobiologicznego może być zainstalowana klimatyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jakim terminie nauczycielka powinna złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przejście na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kwota wynagrodzenia oraz ZUS opłacone w zbyt dużej wysokości stanowią koszt podatkowy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Aktualne

Czy spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na wybudowanie domku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy osłona maszyny tnącej laserem klasy 4 materiał spełnia kryterium środka ochrony zbiorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zdarzenie powstałe po godzinach pracy, na terenie zakładu można zakwalifikować jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w związku ze zmianą pracodawcy należy aneksować umowy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, starosta może wydać decyzję na pobór wód z nowej studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kto zatwierdza kartę wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jaką wartość powinna być wystawiona faktura VAT dotycząca zakupu lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wprowadzenie aportem do nowej spółki nieruchomości spowoduje obowiązek w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne