Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może w zawartej z pracownikiem umowie o pracę określić więcej niż jedno miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy komisja przeprowadzająca konkurs na świadczenia zdrowotne może negocjować ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Rokicińska-Stróż Natalia | Nieaktualne

Czy kwota VAT od części odsetkowej raty leasingowej jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy w sytuacji zgonu dziecka małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie "budynek usługowo-mieszkalny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Co może uzasadniać skierowanie pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać składkę na fundusz pracy, płaconą przez jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe przy spłacie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić, który pracodawca powinien wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy transakcja zakupu wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Ile powinno trwać szkolenie wstępne dla informatyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy dokonując sprzedaży szalunków jako złomu, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dniówkę pracownikowi, któremu ograniczono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi administracji szkoły zatrudnionemu na 2/4 etatu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy liczyć 30% wartości nakładów ponoszonych na ulepszenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy firma otrzymując fakturę za naprawę powypadkową samochodu może odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy warunkiem wypłaty odprawy emerytalnej jest ustanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi cesja wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie należy rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na nabycie tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Aktualne

Jak rozliczyć usługi najmu samochodów ciężarowych świadczone na rzecz słowackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupu maszyny leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż wytworzonego programu finansowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób skorygować koszty uzyskania przychodu za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Po jakim kursie spółka powinna wyceniać wypływ z rachunku z przyznanym debetem, a po jakim wpływy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wysyłając pracownika w delegacje zagraniczną, można nie wypłacać zaliczki na poczet tej delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kaucję należy zaliczyć do podstawy opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy lokal mieszkalny musi być wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć w PKPiR koszt usługi budowlanej, gdy otrzymano tylko duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup i wykorzystanie materiałów do wykonania usługi powoduje wyłączenie z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do świadczonej usługi spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda procedura likwidacji zawieszonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zleceniodawca powinien wystawić dokument IFT, w przypadku zawarcia umowy zlecenia z nierezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od kwoty sprzedaży obrazów na aukcji charytatywnej należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą powinna być zaksięgowana faktura z firmy energetycznej za badanie laboratoryjne licznika i wymianę licznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć świadczone na rzecz kontrahenta unijnego usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Ile lat należy wliczyć do stażu urlopowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy ekspozytor powinien być zaklasyfikowany jako środek trwały czy też jako materiał reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki należy zastosować kurs waluty aby rozliczyć wpłacony depozyt dotyczący zabezpieczenia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien prawidłowo ponownie wprowadzić na stan firmy sprzedany członkowi rodziny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy pracownice zatrudnione w sklepie z sukniami ślubnymi mogą pracować w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W którym momencie można zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące przyszłej konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak zaewidencjonować przyjęte nieodpłatnie urządzenia na plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

W jakim terminie ZUS powinien wypłacić przedsiębiorcy należny zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w przypadku zapłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy oczko wodne stanowi budowlę, czy podwyższa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób prezentować na kontach i w sprawozdaniu finansowym cesję naszego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy koszty organizacji imprezy dla obecnych i potencjalnych klientów są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy brak pobrania dopłaty przez kasjera powoduje zmianę wartości obrotu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne